• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Przyszli inżynierowie zdobyli stypendium i staż w ANWILU

01-03-2019  

Obszar-Produkcji-Tworzyw-Sztucznych.jpgFundacja ANWIL dla Włocławka ogłosiła listę laureatów pierwszej edycji programu stypendialnego „Młodzi z ANWILEM”. Studenci otrzymają propozycję stażu lub praktyki w wybranym przez siebie obszarze działań przedsiębiorstwa, a także stypendium w kwocie 700 zł, które każdego miesiąca, w trwającym roku akademickim, przekaże im fundacja korporacyjna spółki.

Zainicjowany w tym roku program „Młodzi z ANWILEM” jest skierowany do mieszkających we Włocławku (włączając gminę wiejską Włocławek) oraz okolicznych gminach – Brześć Kujawski, Fabianki, Lubanie – osób, które nie ukończyły 26. roku życia i studiują w trybie stacjonarnym na kierunkach technicznych dowolnej polskiej uczelni publicznej. O przyznanie stypendium mogli ubiegać się studenci ostatniego roku studiów I stopnia, studiów II stopnia oraz studenci czwartego i piątego roku studiów jednolitych.  

W gronie laureatów znaleźli się przyszli inżynierowie politechnik z Gdańska, Łodzi i Poznania studiujący m.in. inżynierię biochemiczną, inżynierię materiałową, zarządzanie i inżynierię produkcji oraz elektrotechnikę.

Już na etapie składania wniosku stypendialnego studenci zostali poproszeni o wskazanie obszaru funkcjonowania ANWILU, w którym chcieliby odbyć praktykę lub staż. Dzięki temu czas, który spędzą w naszej spółce, będą mogli maksymalnie wykorzystać na uzupełnienie zdobytej podczas studiów wiedzy o jej zastosowanie w codziennej praktyce, a także poznać środowisko pracy w miejscu, w którym mają szansę znaleźć stałe zatrudnienie– mówi Agnieszka Żyro, Prezes Zarządu ANWIL S.A.

Działania na rzecz pozyskiwania przyszłych pracowników chemicznej firmy spośród najlepszych studentów krajowych uczelni, widoczne jest w kolejnych projektach realizowanych przez spółkę wraz ze środowiskiem akademickim. Ogłoszenie wyników pierwszej edycji programu „Młodzi z ANWILEM” poprzedziło podpisanie porozumienia między włocławską spółką z Grupy ORLEN a Wydziałem  Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. Jego efektem jest zacieśnienie współpracy między jego sygnatariuszami, a w niedalekiej przyszłości realizacja wspólnych inicjatyw m.in. o charakterze badawczym.

Fundacja korporacyjna ANWILU wspiera w ramach swoich programów stypendialnych uczniów z Włocławka i okolicznych gmin już od 2015 roku. Dotychczas aż 150 gimnazjalistów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymało stypendia na łączną kwotę 385 tys. zł. Dzięki programowi „Młodzi z ANWILEM” do ich grona dołączyli także studenci.

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN