• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Energia elektryczna i gaz ziemny
Komunikat ANWIL S.A. z dnia 11.10.2011 r., w sprawie przedłożenia do zatwierdzenia projektów Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej energii elektrycznej i gazu:
 
ANWIL S.A. informuje, że w dniu 26.08.2011 r., zakończył się proces konsultacji z użytkownikami systemu projektów Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), o których mowa w art. 9g ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.).
W związku z zakończeniem procesu konsultacji ANWIL S.A., zgodnie z art. 9g ust. 8 ustawy – Prawo energetyczne przedłożył Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 07.10.2011 r., do zatwierdzenia IRiESD wraz z Raportem z konsultacji, zawierającym informację o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz o sposobie ich uwzględnienia.
Przedłożone przez ANWIL S.A. do zatwierdzenia Prezesowi URE IRiESD wraz z Raportem z konsultacji zostały w dniu publikacji niniejszego Komunikatu zamieszczone na stronie internetowej www.anwil.pl.

Informacja uzupełniająca:
Z uwagi na zatwierdzenie przez URE w dniu 24.07.2012 r., Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Operatora Systemu Przesyłowego GAZ SYSTEM S.A. zaszła potrzeba dostosowania przedłożonej przez ANWIL S.A. IRiESDg. Nowa wersja tej instrukcji wraz z formularzem zgłaszania uwag znajduje się w zakładce „Dystrybucja gazu ziemnego”. Prosimy o zgłaszanie uwag do nowej wersji instrukcji w terminie od 29.08.2012 do 14.09.2012 r.
 
 
 
 

Marki Grupy ORLEN