• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Fundusze unijne
FE_IR.jpg

ANWIL realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020:

„Opracowanie technologii wytwarzania kompozytów ceramizujących na bazie PVC”

Wartość całkowita projektu: 1 447 454, 55 zł
Wartość wkładu Funduszy Europejskich (EFRR): 818 795,44 zł

Więcej informacji

„Opracowanie innowacyjnego systemu katalitycznego o dynamicznej i uporządkowanej strukturze dla reakcji chlorowania etylenu”

Wartość całkowita projektu: 6 458 265,52 zł
Wartość wkładu Funduszy Europejskich (EFRR): 2 815 499,66 zł

Więcej informacji

„Opracowanie innowacyjnego systemu katalitycznego o dynamicznej i uporządkowanej strukturze dla syntezy amoniaku”
Wartość całkowita projektu: 5 039 497,71 zł
Wartość wkładu Funduszy Europejskich (EFRR): 2 312 947,11 zł

Więcej informacji

Informacji na temat projektów udziela:
Jerzy Ignaczak
Menadżer projektu
email jerzy.ignaczak@anwil.pl
tel. 48 242 02 14 65

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/  
https://www.poir.gov.pl/  
https://www.mr.gov.pl/
http://www.ncbr.gov.pl/

 
 

Marki Grupy ORLEN