• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Historia
2012 PKN ORLEN S.A. 100% akcjonariuszem w kapitale zakładowym ANWIL S.A.
2011

Podpisanie kont​raktu z niemiecką firmą UHDE na budowę nowej instalacji skraplania chloru.

  • Zwiększenie udziału PKN ORLEN S.A. w kapitale zakładowym ANWIL S.A. do 94,50% (poprzez nabycie akcji na okaziciela od spółki
    ENERGA S.A)
  • Rozruch nowoczesnej tlenowni, zbudowanej na licencji amerykańskiej firmy AMCS, produkującej tlen i azot w postaci gazowej i ciekłej oraz argon.
  • Zakończenie modernizacji Sterowni Zakładu Amoniaku.
2010 Zmiana nazwy firmy na ANWIL Spółka Akcyjna oraz przyjęcie nowego „Modelu struktury organizacyjnej ANWIL S.A.
2010 - 2008 Przejęcie czeskiej spółki Spolana a.s. z siedzibą w Neratowicach.
2006 Zakończenie rozbudowy wytwórni chloru i ługu sodowego oraz zmiana technologii produkcji na membranową (ANWIL jako jedyna firma w Polsce i jedna z niewielu w Europie Środkowo-Wschodniej stosuję tę nowoczesną metodę).
2002 Podpisanie umowy na budowę instalacji wytwarzającej granulaty PET (joint-venture z firmami Grupy SK z Korei Południowej).
1999 - 2003 Rozbudowa i modernizacja instalacji chlorku winylu i polichlorku winylu, budowa nowej linii do produkcji saletrzaku oraz jednej z najnowocześniejszych w Polsce instalacji odzysku chlorowodoru z odpadów chloroorganicznych, modernizacja gospodarki wodno-ściekowej zakładu.
1998 Zmiana nazwy firmy na ANWIL S.A.
1993 Przekształcenie firmy w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa.
1989 - 1992 Budowa i rozruch wytwórni granulatów PCW.
1976 - 1985 Budowa instalacji polichlorku winylu oraz nowej elektrociepłowni.
1971 - 1972 Rozruch linii produkcyjnych saletry amonowej, kwasu azotowego i amoniaku.
1966 Zapada decyzja o budowie Zakładów Azotowych „Włocławek".
​​​
 
 
 

Marki Grupy ORLEN