• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Polityka dobroczynności
​Opracowaliśmy Politykę dobroczynności, stanowiącą deklarację postawy otwartości na otaczający świat i ludzi, wrażliwości na potrzebę niesienia pomocy.
 
Mamy świadomość, że nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim, którzy się do nas zwrócą, dlatego niezwykle ważne jest ustalenie priorytetów naszej dobroczynności oraz wyodrębnienie w ich ramach obszarów, na których chcielibyśmy skoncentrować naszą działalność. W odniesieniu do poszczególnych obszarów pragniemy z kolei opracowywać dedykowane programy dobroczynne, określające w sposób szczegółowy potrzebujących, rodzaj świadczonej pomocy, a także cel, który chcemy osiągnąć.
 
Realizując Politykę dobroczynności ANWILU S.A. pragniemy jak najlepiej wywiązywać się z roli odpowiedzialnego pracodawcy, członka społeczności, dobrego sąsiada. Polityka dobroczynności stanowi zatem istotny element społecznej odpowiedzialności zarówno ANWILU S.A. jak i całego Koncernu PKN ORLEN.
 
Należy jednocześnie podkreślić, że działalność dobroczynna jest tylko jedną z form pomocy udzielanej przez ANWIL S.A.
Spółka aktywnie wspiera też w formie sponsoringu inicjatywy związane ze sportem, zarówno profesjonalnym, jak i amatorskim, z rozwojem kultury i zachowaniem dziedzictwa i dorobku kulturalnego, a także z ochroną środowiska.​
​​
 
 
 

Marki Grupy ORLEN