• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Fundacja ANWIL dla Włocławka

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest jednym z fundamentów naszej działalności. Od wielu lat wspieramy lokalne inicjatywy, które służą poprawie zdrowia, bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców naszego regionu. Przykładamy dużą wagę do edukacji młodych ludzi oraz popularyzacji kultury, sportu i postaw ekologicznych.

Od 2014 roku nasze działania na rzecz włocławskiej społeczności spaja Fundacja ANWIL DLA WŁOCŁAWKA. Zgodnie z jej misją: wspierając lokalne inicjatywy, zmieniamy przyszłość Włocławka.

Wśród statutowych celów Fundacji ANWIL znalazły się:
 • podwyższanie poziomu wykształcenia mieszkańców Włocławka,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu,
 • podwyższanie poziomu bezpieczeństwa publicznego,
 • zachowanie dziedzictwa historycznego oraz rozwój kultury i sztuki,
 • podnoszenie jakości pomocy społecznej,
 • poprawa stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców Włocławka,
 • podnoszenie atrakcyjności turystycznej, społecznej i gospodarczej Włocławka,
 • upowszechnienie rekreacji, kultury fizycznej i sportu,
 • wspieranie środowiska gospodarczego oraz przedsięwzięć skierowanych na rozwój gospodarczy Włocławka,
 • wzmocnienie integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej,
 • prowadzenie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

KONKURS GRANTOWY

Zależy nam na tym, by pomoc Fundacji służyła trwałym, dobrym zmianom. Dlatego zainicjowaliśmy w 2014 roku konkurs grantowy, w którym cyklicznie będziemy wyróżniać grantami najbardziej prężne lokalne organizacje pozarządowe. To pierwsze w historii naszego miasta tak duże, cyklicznie udzielane, pozabudżetowe wsparcie dla doświadczonych społeczników, którzy najlepiej znają potrzeby mieszkańców naszego regionu.

Do udziału w konkursie zapraszamy organizacje pozarządowe, których działalność wpisuje się w statutowe cele Fundacji. W pierwszej edycji konkursu Fundacja ANWIL dla Włocławka przyznała włocławskim organizacjom pozarządowym 36 grantów na łączną kwotę ponad 640 tys. złotych.​

 
 
 

Marki Grupy ORLEN