• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Odpowiedzialność i troska

​W czerwcu 1996 r., Kapituła Programu "Responsible Care" nadała Zakładom Azotowym "Włocławek" Spółka Akcyjna prawo używania logo Programu, według zasad i kryteriów przyjętych przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego.

Wszyscy mieszkamy na tej samej planecie, jesteśmy zależni od jej zasobów i naturalnego bogactwa, które są potrzebne dla życia i dobrobytu.
(-) z deklaracji ONZ na rzecz Zjednoczonego Świata

Korzystamy z zasobów Ziemi, jej naturalnych bogactw. Bez azotu, bez gazu ziemnego nie moglibyśmy produkować... Sięgamy do zasobów natury po wszystko, co jest nam potrzebne, mając ciągle świadomość, że jesteśmy częścią tej natury. Niszcząc ją - niszczymy siebie. Chroniąc ją - chronimy siebie i przyszłe pokolenia.

Od blisko dwóch dekad uczestniczymy – wraz z innymi wiodącymi światowymi firmami chemicznymi – w międzynarodowym Programie „Odpowiedzialność i Troska”. Koncentruje się on na poszukiwaniu rozwiązań modernizacyjnych służących oszczędności energii, zmniejszeniu produkcji odpadów, ścieków i redukcji emisji zanieczyszczeń. Za całokształt działań w ramach tego Programu w październiku 1999 roku otrzymaliśmy Certyfikat „Odpowiedzialność i Troska”.

W ramach programu „Odpowiedzialność i Troska” w 2015 roku zorganizowaliśmy we Włocławku trzynastą już edycję konkursu „Drzewko za Butelkę”. Zachęcamy do zbiórki butelek PET poprzez atrakcyjną dla dzieci zdrową rywalizację pomiędzy klasami i grupami przedszkolnymi z całej Polski. Zebrane butelki trafiają do powtórnego przerobu, a ich symbolem są sadzone drzewka. W trzynastu dotychczasowych edycjach młodzi ludzie zebrali ponad 23 mln butelek, dzięki czemu drzewostan Polski wzbogacił się o blisko 28 tys. drzewek.

W tym roku po raz dziewiąty pracownicy firm należących do Programu "Odpowiedzialność i Troska", którego realizatorem jest również ANWIL, zaproszeni zostali do udziału w konkursie. Jak podkreślają organizatorzy: Celem konkursu jest rozwijanie umiejętności dostrzegania walorów przyrodniczych, rozbudzanie wrażliwości na piękno otaczającego świata fauny i flory oraz krajobrazu. Symboliczny "uciekający zając", którego wszyscy pragną złapać, jest odzwierciedleniem wykonania najlepszego zdjęcia. Uchwycenie wyjątkowej klatki, zrobienie magicznego zdjęcia, godnego nagrody to dla uczestników konkursu fotograficznego "Złap zająca" prawdziwe wyzwanie.
Konkurs organizowany jest na dwóch poziomach: lokalnym i krajowym w dwóch grupach:

  • najlepsze fotografie w ocenie jury;
  • najlepsze fotografie w ocenie Internautów.
Do konkursu można zgłaszać fotografie wykonane dowolną techniką, prezentujące ciekawe, intrygujące i niezwykłe formy przyrody na terenie Polski. Spośród nadesłanych propozycji jury wybierze po 5 prac z każdej kategorii, który przejdą do następnego etapu.
Po raz trzeci odbędzie się również konkurs „Złap Zająca Junior”, skierowany właśnie do dzieci pracowników.

 

W ramach programu „Odpowiedzialność i Troska” ANWIL aktywnie uczestniczy w ogólnopolskiej konferencji "Forum Ekologiczne Branży Chemicznej".
W dniach 08-10 października 2014 roku w Toruniu odbyła się kolejna - 11 Ogólnopolska Konferencja "Forum Ekologiczne Branży Chemicznej", podczas której ANWIL S.A. otrzymał Certyfikat potwierdzający wdrożenie i utrzymywanie „Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care”.

Więcej informacji o Programie „Odpowiedzialność i Troska” można znaleźć na stronie:
www.rc.com.pl
Więcej informacji o Akcji „Drzewko za Butelkę” można znaleźć na stronie:
www.drzewkozabutelke.pl
Więcej informacji o Akcji „Złap Zająca” można znaleźć na stronie:
www.zlapzajaca.pl
Więcej informacji o konferencji "Forum Ekologiczne Branży Chemicznej" można znaleźć na stronie:
www.forumekologiczne.com.pl

 
 
 

Marki Grupy ORLEN