• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Rejestr Zbiorów Danych Osobowych
Link do informacji znajdujących się w rejestrze Nazwa Zbioru Danych Osobowych
ZDO 1 Baza danych osobowych kierowców
ZDO 2 Zbiór Kontroli Dostępu
ZDO 3 Baza klientów Obszaru Infrastruktury
ZDO 4 Baza klientów Obszaru Sprzedaży oraz rolników
ZDO 5 Zbiór uczestników konkursów oraz akcji promocyjnych organizowanych przez ANWIL S.A.
ZDO 6 Zbiór danych osobowych dotyczących projektów i inicjatyw pracowniczych
ZDO 7 Zbiór danych osobowych kandydatów na członków i członków PKZP przy ANWILU S.A.
ZDO 8 Zbiór uczestników programów rozwojowych
 
Administrator Bezpieczeństwa Informacji
tel. +48 (24) 20 21 005
 
 

Marki Grupy ORLEN