• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Quo vadis polska chemio w kontekście wyzwań 4.0?

13-06-2018  

Dziś rozpoczął się V Kongres Polska Chemia 2018 organizowany przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. W pierwszej debacie strategicznej pt. Strategie przemysłu chemicznego w obliczu Gospodarki 4.0 udział wzięła Agnieszka Żyro, Prezes Zarządu ANWIL S.A., która dyskutowała z Katarzyną Byczkowską, Prezes Zarządu BASF Polska Sp. z o.o., Marleną Krohn, Prezes Zarządu, Boryszew ERG S.A. oraz René van Sloten, Executive Director Industrial Policy, który reprezentował CEFIC.

Prezes Żyro, odpowiadając na pytanie moderatora Łukasza Zalickiego z EY, czy  Gospodarka 4.0 to absolutna konieczność, jedyna droga prowadząca do sukcesu, czy może jedynie dobrze brzmiące hasło, za którym tak naprawdę dla polskiego przemysłu chemicznego niewiele się kryje, stwierdziła, że prawda leży gdzieś pośrodku.

Gospodarka 4.0. to bowiem pewnego rodzaju idea, która oczywiście powinna przyświecać działaniom polskich firm chemicznym, ale ten sektor gospodarki musi uporać się nie tylko z wyzwaniami takimi jak big data, gospodarka na żądanie, czy Internet rzeczy, ale przede wszystkim z tak podstawowymi jak brak dostępu do surowców w konkurencyjnych cenach. Prezes Żyro wskazała, że nie jest to temat nowy, ale o jego znaczeniu dla polskiej branży chemicznej najlepiej świadczą wyniki ankiety przeprowadzonej przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, w których firmy zrzeszone w tej organizacji za największe wyzwanie na najbliższe 10 lat uznały właśnie wysokie ceny surowców.

Kwestią, którą Prezes Żyro zaakcentowała, była gotowość przedsiębiorstw na wdrożenie cyfryzacji produkcji. W tym kontekście przypomniała wyniki ubiegłorocznych badań przeprowadzonych przez firmę Deloitte z udziałem ponad 1600 członków zarządów firm z 19 krajów, z których jedynie 14 proc. uznało, że zarządzana przez nich organizacja jest w pełni gotowa na cyfrową transformację tego obszaru. W opinii Prezes Żyro wyniki nie może to zaskakiwać, ponieważ prawdziwie innowacyjne rozwiązania biznesowe w duchu Gospodarki 4.0 wymagają czegoś więcej niż zastosowania nowych technologii do sprawniejszego wykonywania standardowych zadań, czy też doskonalenia stosowanych technologii.

Podkreśliła również, że - w przypadku produkcji wysokotonażowej - to przede wszystkim doskonałość operacyjna oraz bezpieczeństwo procesowe mają wpływ na pozycję rynkową firm, po czym zreferowała to zagadnienia przez pryzmat działań podejmowanych w naszej spółce. Przypomnę, że ANWIL w latach 1998-2003 zainwestował ponad 300 mln zł w modernizację i rozbudowę wytwórni dichloroetanu, a także chlorku winylu oraz wytwórni polichlorku winylu. Na początku 2006 r. spółka uruchomiła zmodernizowaną i rozbudowaną kosztem ponad 200 mln zł wytwórnię chloru oraz ługu sodowego. Dzięki inwestycjom poczynionym w latach 1998-2006, których łączna wartość przekroczyła 500 mln zł, ANWIL stał się jednym z największych producentów PCW w Europie. W tym czasie zmodernizowaliśmy również część nawozową i przeprowadziliśmy szereg inwestycji obniżających energochłonność instalacji amoniaku, zwiększających zdolności produkcyjne kwasu azotowego, a tym samym nawozów. W 2000 r. wybudowaliśmy instalację saletrzaku – Canwilu za ok. 200 mln zł. Warto o tym pamiętać, gdyż podjęte wówczas decyzje biznesowe sprawiły, że dekadę później ANWIL stał się czołową spółką chemiczną w kraju i ważnym graczem na rynku europejskim. – powiedziała Prezes Żyro.

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN