• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
W Gdyni dyskutowano o rozwoju Polski

27-06-2018  

forum-gdynia.jpgWczoraj dobiegło końca Forum Wizja Rozwoju – największe wydarzenie gospodarcze w Polsce Północnej – nad którym patronat objął Prezes Rady Ministrów. W dniach 25-26 czerwca 2018 roku w Gdyni przedstawiciele świata biznesu, nauki, polityki, jak również organizacji III sektora rozmawiali o strategii rozwoju kraju. Dwudniowa wydarzenie zgromadziło niemal 5 tysięcy uczestników oraz prawie 500 zaproszonych mówców, do grona których została zaproszona także Agnieszka Żyro, Prezes Zarządu ANWIL S.A.

Premier Mateusz Morawiecki, podczas inaugurującego Forum przemówienia, powiedział, że priorytetem obecnego rządu jest budowanie gospodarczej siły Polski na fundamentach, które stanowią nowoczesne technologie opracowywane w kraju, dzięki czemu z ich importera staniemy się ich eksporterem. Podkreślił też, że: – Wizja bez implementacji to tylko halucynacja, dlatego celem obecnego rządu jest przekucie aspiracji i wizji na praktykę poprzez plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Wyraził również nadzieję, że – Ta wizja przełoży się nie tylko na dyskusje podczas Forum Wizja Rozwoju, ale też na rekomendacje i na konkretne rozwiązania, będące pokłosie spotkania w Gdyni. Właśnie dlatego panele, które odbyły się w ramach wydarzenia, miały bardzo praktyczny wymiar.

W dyskusji pt. Korzyści płynące ze stosowania CSR biznes reprezentowała Agnieszka Żyro, Prezes Zarządu ANWIL S.A., ustawodawcę – poseł Marcin Horała, naukę – Krystyna Kmiecik-Baran, Prorektor i Profesor Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie oraz Teresa Martyniuk, Rektor Sopockiej Szkoły Wyższej, a organizacje III sektora – Jacek Górski, Prezes Fundacji Dziedzictwa Rzeczypospolitej. W roli moderatora wystąpił Paweł Soproniuk, członek zarządu agencji Neuron Public Relations.

W trakcie panelu jego uczestnicy poświęcili dużo miejsca zagadnieniom związanym z kwestiami uregulowań prawnych w odniesieniu do społecznej odpowiedzialności biznesu oraz dyskusji, czy CSR powinien być domeną dużych przedsiębiorstw oraz największych spółek notowanych na giełdzie, na które Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/95/UE z dnia 22 października 2014 r. nałożyła nowe obowiązki i zasady raportowania danych niefinansowych.

Prezes Żyro zaakcentowała fakt, że biznes odpowiedzialny to taki, który bierze pod uwagę swój długofalowy wpływ na społeczeństwo i środowisko niezależnie od uregulowań prawnych, jakie na nim w tym zakresie spoczywają, ponieważ: – Odpowiedzialność społeczna powinna być częścią kultury organizacyjnej danego przedsiębiorstwa. ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, o czym najlepiej świadczy nasza obecność na Liście 500 Rzeczpospolitej. W jego tegorocznej edycji uplasowaliśmy się na 142. miejscu. Szeroka skala naszej działalności determinuje szeroki zakres odpowiedzialności, jaki spoczywa na naszych barkach. Właśnie dlatego nadrzędnym celem Zarządu jest utrzymanie równowagi między efektywnością ekonomiczną naszej spółki a interesem społecznym. Stąd też zobowiązania, jakie na siebie nałożyliśmy, zarówno wobec otoczenia społecznego, jaki środowiskowego, daleko wykraczają poza generowane wyniki finansowe.

Przypomniała, że ANWIL podejmował działania z zakresu CSR, dzięki którym pozytywnie wpływał na otoczenie, w którym funkcjonuje, jeszcze zanim do Polski zawitał termin „społeczna odpowiedzialność biznesu”. Wskazała, że około 25 proc. pracowników spółki systematycznie angażuje się w działania wolontariackie, które firma chętnie dofinansowuje, więc CSR to część DNA ANWILU i jego pracowników. Tym samym poddała w wątpliwość możliwość odgórnego narzucania przedsiębiorstwom – niezależnie od ich wielkości – aktywności na tym polu, ponieważ – jak podkreśliła – Muszą one płynąć z potrzeby serca, żeby były wiarygodne, a ich pozytywne oddziaływanie na środowisko społeczne i naturalne rzeczywiste.

Wskazała także na konieczność wsłuchiwania się w głos społeczności lokalnej, której dana firma jest częścią, ponieważ tylko w ten sposób możliwe jest poznanie jej potrzeb. Odwołała się do historii powstania fundacji korporacyjnej spółki: – Zanim podjęliśmy decyzję o utworzeniu fundacji postanowiliśmy zadać włocławianom pytanie, jakiego wsparcia oczekiwaliby od naszej spółki. Wyniki badań przeprowadzonych przez CBOS stały się podstawą do sformułowania celów statutowych utworzonej w 2014 roku Fundacji ANWIL dla Włocławka.

Prezes Żyro podkreśliła, że kluczowa jest transparentność podejmowanych przez biznes działań i dotyczy to także inicjatyw spod znaku CSR, dlatego beneficjenci różnorodnego rodzaju wsparcia ze strony przedsiębiorców muszą zdawać sobie sprawę z ciążącej na nich odpowiedzialności za wydatkowanie otrzymanych środków i nie mogą sobie tego zagadnienia lekceważyć.

« powrót

 
 
 

Marki Grupy ORLEN