• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
13 potwierdzeń społecznej odpowiedzialności ANWILU

12-04-2018  

Dobre-praktyki-2017-www.jpgForum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB) doceniło inicjatywy, które ANWIL zrealizował w ubiegłym roku na rzecz pracowników, społeczności lokalnej, ochrony środowiska, a także budowania relacji z interesariuszami, dzięki czemu aż 13 dobrych praktyk włocławskiej spółki zostało opisanych w szesnastym wydaniu Raportu Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki.  Oznacza to, że po raz kolejny wszystkie przedsięwzięcia, które ANWIL zgłosił do tej publikacji, zostaną w niej ujęte, a ich liczba konsekwentnie wzrasta.

FOB, który jest najdłużej działającą i największą organizacją pozarządową w Polsce, zajmującą się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu, przygotował już po raz 16. wydawnictwo publikację poświęcone najciekawszym firmowym projektom CSR (ang. corporate social responsibility).

Każde przedsiębiorstwo, realizujące w minionych dwunastu miesiącach praktykę CSR, mogło zgłosić ją do publikacji FOB w jednym z siedmiu obszarów, zgodnych z normą ISO 26000 - Ład organizacyjny, Praktyki z zakresu pracy, Prawa człowieka, Środowisko, Uczciwe praktyki operacyjne, Zagadnienia konsumenckie, Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Następnie aplikacje były weryfikowane oraz oceniane przez Komitet Merytoryczny, który podejmował ostateczną decyzję, czy dana inicjatywa zostanie uznana za wzorową i tym samym trafi na łamy podsumowania roku, czy też nie.

Eksperci docenili wszystkie zgłoszone przez ANWIL projekty i tym samym zostały one ujęte w Raporcie. Sukces jest tym większy, że liczba inicjatyw spółki, które wyróżnia FOB, każdego roku wzrasta. W ubiegłorocznym wydaniu publikacji opisanych zostało 11 dobrych praktyk realizowanych przez włocławskie przedsiębiorstwo, a dwa lata temu 8.  W tym roku czytelnicy będą mogli znaleźć w Raporcie aż 13 przykładów społecznej odpowiedzialności ANWILU.

Inicjatywy realizowane przez włocławską spółkę, których opisy pojawiły się na łamach opracowania po razy pierwszy, to 3 dobre praktyki z zakresu pracy. Firma została wyróżniona za realizację programu ANWIL Pasja, w ramach którego wspiera hobby swoich pracowników. Dofinansowanie na realizację swoich zainteresowań, od momentu wdrożenia tej inicjatywy, czyli 2012 roku, otrzymało łącznie ok. 600 osób zatrudnionych w spółce, w tym m.in. wędkarze, biegacze, nurkowie, trekkingowcy, motocykliści, rowerzyści i artyści. Dodatkowo FOB uznał włocławską firmę za pracodawcę przyjaznego rodzinie, ponieważ prowadzi działania służące integracji zatrudnionych i ich rodzin, a także oferuje pracownikom dodatkowe pozapłacowe świadczenia m.in. upominki dla świeżo upieczonych rodziców, prezenty świąteczne i bale karnawałowe dla najmłodszych członków rodzin, a także coroczne pikniki dla pracowników oraz ich najbliższych. Natomiast trzecią praktyką z zakresu pracy, która znalazła się w opracowaniu jest wdrożenie w ANWILU skutecznych narzędzi komunikacji wewnętrznej.

Uroczysta prezentacja jubileuszowego wydania Raportu Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki odbyła się 12 kwietnia w Warszawie. Opracowanie jest dostępne zarówno w wersji papierowej, jak i online: http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2018/04/Raport2017-1.pdf

 
 
 

Marki Grupy ORLEN