• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
150 tys. złotych od Fundacji ANWIL na sportową aktywizację lokalnej społeczności

23-11-2021  

17 projektów społecznych dofinansuje Fundacja ANWIL w ramach III edycji programu grantowego pn. „Wybieram sport – skreślam nudę”. Granty na realizację autorskich inicjatyw pozytywnie wpływających na rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, promujących aktywność ruchową, a także poprawiających jakość życia osób starszych otrzymają organizacje pozarządowe, szkoły, przedszkola oraz szkolne kluby sportowe. Fundacja przeznaczy na ten cel 150 tys. złotych.

Spośród 28 inicjatyw, zgłoszonych do konkursu w tym roku, 17 z nich pozytywnie przeszło trzystopniowy proces oceny. Wnioski po formalnej akceptacji opiniowane były pod względem merytorycznym przez Radę Programową, a następnie przez Radę Fundacji, które oceniając je stworzyły listę rankingową i wyłoniły w ten sposób najlepsze inicjatywy, które otrzymały rekomendację do przyznania grantu.

Wnioski tradycyjnie oceniane były według określonych kryteriów. Liczyła się oryginalność projektu i jego atrakcyjność oraz innowacyjność działań w odniesieniu do grupy odbiorców, a także jakość koncepcji (formy realizacji, adekwatność budżetu, harmonogram), liczba odbiorców (większe szanse mają projekty skierowane do szerokiej grupy beneficjentów) oraz zaangażowanie do współpracy lokalnych grup społecznych i instytucji. Punktowane było również dostosowanie koncepcji do aktualnie panującej sytuacji epidemiologicznej.

Sportowy program grantowy Fundacji jest ściśle powiązany z jej trzema celami statutowymi: upowszechnianiem rekreacji, kultury fizycznej i sportu, ochroną i promocją zdrowia oraz przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu, dlatego w sposób szczególny doceniane są działania skierowane do osób niepełnosprawnych.

Fundacja ANWIL od początku funkcjonowania wspiera projekty motywujące mieszkańców do uprawiania sportu. Tematyczny program, promujący rozwój fizyczny „Wybieram sport – skreślam nudę” uruchomiła w 2019 roku, wychodząc z założenia, że działania, na które przyznawane są granty, staną się alternatywą dla spędzania wolnego czasu w sposób bierny – przed komputerem, telewizorem lub z telefonem w ręku. W poprzednich edycjach programu w różnego rodzaju aktywnościach takich jak: zawody sportowe, treningi, biegi, rajdy rowerowe itp. udział wzięło ponad 7 tys. uczestników w różnym wieku. Lista beneficjentów tegorocznej edycji programu dostępna jest na stronie www.fundacjaanwil.pl.​

​​​

ANWIL dla Włocławka

 
 
 

Marki Grupy ORLEN