• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
300 tysięcy złotych od Fundacji ANWIL dla włocławskiego szpitala

29-11-2021  

Korporacyjna fundacja ANWILU ponownie wspiera lokalną służbę zdrowia. Tym razem darowizna na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku zostanie przeznaczona na wdrożenie nowoczesnego systemu rejestracji medycznej.

Kompleksowe rozwiązanie teleinformatyczne obejmie wszystkie poradnie specjalistyczne funkcjonujące w szpitalu, co wpłynie korzystnie na efektywność i szybkość pracy personelu oraz bezpieczeństwo i wygodę rejestrujących się pacjentów. Dzięki scentralizowanemu systemowi nie tylko skrócą się kolejki do rejestracji wizyt medycznych, ale też w wielu przypadkach osobista wizyta w punkcie rejestracji w ogóle nie będzie konieczna. W dobie pandemii ma to kluczowe znaczenie dla ograniczenia potencjalnego ryzyka zarażenia COVID-19.

Działania związane z troską o zdrowie mieszkańców Włocławka od wielu lat wpisane są w społeczną odpowiedzialność ANWILU. Okres pandemii i wzmożonej aktywności pracy medyków stworzył dodatkową potrzebę wsparcia, na którą nasza Fundacja i spółka ANWIL konsekwentnie reagują. Przekazana kwota to największa darowizna na rzecz jednego, indywidualnego odbiorcy w ramach celowej pomocy. Jestem przekonana, że powstały system rejestracji będzie pomocny nie tylko w obecnym, trudnym okresie, ale także w kolejnych latach poprawi komfort kontaktu pacjentów z włocławskim szpitalem - powiedziała Agnieszka Żyro, Prezes Zarządu ANWIL S.A.

S
tworzenie jednego, centralnego punktu kompleksowej obsługi pacjenta umożliwi nie tylko szybszą rejestrację, ale też znacznie poprawi komunikację z pacjentami. Każde połączenie będzie odbierane i kolejkowane, a pacjent na bieżąco będzie informowany o pozycji w kolejce, po rejestracji otrzyma sms z informacją o terminie wizyty oraz wiadomość przypominającą przed wizytą.

D
arowizna dla placówki medycznej przekazana została w ramach uruchomionego przez Fundację ANWIL programu wsparcia działań związanych z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 oraz niwelowaniem jej skutków. Fundacja w 2021 roku przeznaczyła na ten cel dodatkowo 400 tys. złotych. Z programu skorzystało 11 podmiotów, w tym szkoły, przedszkola, ochotnicze straże pożarne oraz organizacje pozarządowe.

P
rzypomnijmy, że jeszcze w ubiegłym roku ANWIL przekazał na rzecz służby zdrowia w regionie kujawsko-pomorskim wsparcie finansowe w postaci rekordowej w historii firmy kwoty 1 miliona złotych. Sfinansowano z niego zakup sprzętu medycznego, niezbędnego do ratowania życia i zdrowia, a także materiały ochronne i płyny dezynfekujące. Pomoc trafiła także do Domów Pomocy Społecznej i domów dziecka.​ 

 
 
 

Marki Grupy ORLEN