• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
400 tysięcy złotych na walkę z pandemią

31-05-2021  

Fundacja ANWIL ponownie wspiera lokalną społeczność w czasie epidemii COVID-19. Tym razem z oferowanego przez nią projektu mogą skorzystać organizacje pożytku publicznego działające na terenie miasta Włocławek, gminy Brześć Kujawski, Fabianki, Lubanie oraz gminy wiejskiej Włocławek.

 

Uzyskane w ramach programu środki należy przeznaczyć na działania związane przede wszystkim z walką z pandemią lub niwelowaniem jej skutków. Mogą to b​yć np. zakup specjalistycznego sprzętu, wyposażenia lub środków sanitarnych, jak również organizacja zajęć, badań czy warsztatów. Lista proponowanych aktywności, na które można otrzymać wsparcie finansowe nie jest zamknięta. Oznacza to, że Fundacja jest otwarta na inicjatywy, które będą odpowiadały na aktualne i najbardziej istotne potrzeby mieszkańców. Podstawą ubiegania się o darowiznę jest spełnienie kryteriów określonych w regulaminie oraz złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z kosztorysem – dokumenty udostępnione są na stronie internetowej Fundacji pod adresem www.fundacjaanwil.pl. Wnioski można składać na bieżąco – będą rozpatrywane do wyczerpania zaplanowanych na ten cel środków finansowych Fundacji.

 

- ANWIL zawsze był i jest blisko społeczności, wśród której funkcjonuje na co dzień, więc bez wahania podejmujemy kroki na jej rzecz. Nasze konsekwentne wsparcie – tym razem w postaci kolejnej dużej kwoty, jest działaniem, które pomoże walczyć z pandemią i realnie przyczyni się do ograniczenia jej skutków. Jako największa firma w regionie kujawsko-pomorskim czujemy się odpowiedzialni za jego mieszkańców i jesteśmy z nimi nie tylko przy okazji pozytywnych wydarzeń, ale także w tych trudniejszych momentach, gdy nasza pomoc jest oczekiwana i potrzebna - powiedziała Agnieszka Żyro, Prezes Zarządu ANWIL S.A.

 

Realizowany obecnie program darowizn to nie pierwsze działanie Fundacji ANWIL na rzecz wsparcia lokalnej społeczności w czasie pandemii. Pod koniec ubiegłego roku organizacja uruchomiła program grantowy „Bądź zdrów”. Dzięki niemu 11 lokalnych podmiotów realizuje lub już zrealizowało projekty, na które Fundacja przyznała wsparcie w łącznej kwocie blisko 140 tys. złotych.

 

ANWIL od początku pandemii włączył się w poczynania na rzecz ochrony zdrowia lokalnej społeczności województwa kujawsko-pomorskiego. Firma przekazała rekordową kwotę w wysokości miliona złotych, która pozwoliła na zakup niezbędnego do ratowania życia i zdrowia sprzętu medycznego oraz materiałów i środków ochronnych. Jednocześnie, spółka udostępniła szpitalowi w Grudziądzu samochód do przewożenia próbek do badań, a także wsparła mieszkańców lokalnych placówek takich jak np. domy pomocy społecznej czy domy dziecka.

 ​

 
 
 

Marki Grupy ORLEN