• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ANWIL Liderem CSR

14-10-2015  

Włocławska spółka z Grupy ORLEN zdobyła tytuł Lidera CSR w konkursie „Diamenty Polskiej Chemii” organizowanym przez Executive Club i firmę doradczą PwC Polska. ANWIL otrzymał prestiżowe wyróżnienie za powołanie do życia Fundacji ANWIL dla Włocławka oraz realizację działań na rzecz społeczności lokalnej.

Uroczystość wręczenia „Diamentów Polskiej Chemii” zakończyła konferencję Chemical Industry Forum & Awards, która stanowi jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu branży chemicznej w Polsce. Podczas wieczornej gali wręczono statuetki w 12 kategoriach. Tytuł Lidera CSR przypadł ANWIL.

Kapituła konkursu, uzasadniając przyznanie nagrody włocławskiej spółce, zwróciła uwagę na wyjątkowy charakter podziału budżetu Fundacji, w którym wszystkie środki przeznaczone są na realizację wyłącznie lokalnych inicjatyw. Oznacza to realny i bezpośredni wpływ spółki ANWIL na poprawę jakości życia włocławian i pobudzanie potencjału organizacji III sektora funkcjonujących w mieście.

- Doskonałość operacyjna, wzorowe relacje z klientami i partnerami biznesowymi, czy realizacja działań prospołecznych są możliwe dzięki wielkiemu zaangażowaniu pracowników ANWIL. To oni są współautorami naszych sukcesów. – podkreślił Jacek Podgórski, Prezes Zarządu ANWIL.

„Diament Polskiej Chemii” to kolejne wyróżnienie dla ANWIL za powołanie do życia Fundacji ANWIL dla Włocławka. Spółka znalazła się już bowiem w gronie 44 firm uhonorowanych przez tygodnik Polityka i firmę doradczą Deloitte Listkami CSR za działania podejmowane w 2014 r. ANWIL zdobył biały listek, który otrzymują firmy, intensyfikujące swoje działające na rzecz otoczenia społecznego i środowiska naturalnego, w którym funkcjonują. ​

 
 
 

Marki Grupy ORLEN