• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ANWIL SA buduje nową tlenownię

21-07-2008  Informacje

W dniu 18 lipca 2008 ANWIL SA zawarł kontrakt z amerykańską firmą AMCS Corp. na dostawę montaż i rozruch (kontrakt "pod klucz") kompletnej instalacji kriogenicznej separacji powietrza potocznie zwanej tlenownią. Firma została wybrana w długim postępowaniu przetargowym prowadzonym przez powołany do tego celu zespół składający się ze specjalistów z Kompleksu PCW, w którego strukturach znajduje się Wydział Tlenowni, oraz służb Zastępcy Dyrektora d.s. Rozwoju. W końcowym etapie negocjacji warunków handlowych kontraktu zespół wsparły również służby Głównego Księgowego oraz kancelaria prawna. Konieczność budowy nowej tlenowni wynikła z kilku powodów:
 
  • istniejąca instalacja jest eksploatowana od ok. 30 lat co dla instalacji kriogenicznych uważane jest za maksymalny dopuszczalny okres;
  • po dokonanej rozbudowie zdolności produkcyjnych wytwórni chlorku winylu zdolność produkcyjna tlenu istniejącej tlenowni jest za mała;
  • budowana przez PKN ORLEN na terenie ANWILU wytwórnia PTA będzie zużywać znaczne ilości azotu, których istniejąca tlenownia nie była by w stanie wyprodukować.
Nowa tlenownia będzie się charakteryzować nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi, a co za tym idzie niższą energochłonnością. Nowością, w odróżnieniu od istniejącej instalacji, będzie możliwość produkcji ciekłego argonu, który jest towarem bardzo poszukiwanym na rynku gazów technicznych. Sprzedaż argonu będzie więc źródłem dodatkowych przychodów z instalacji, co przyczyni się do szybszego zwrotu kosztu inwestycji.
 

Czas realizacji kontraktu wynosi 26 miesięcy, a więc we wrześniu 2010 roku nowa tlenownia powinna być uruchomiona, co zbiega się z planowanym terminem uruchomienia wytwórni PTA. Lokalnym podwykonawcą firmy AMCS dla przeprowadzenia prac konstrukcyjnych i montażowych będzie firma Remwil Sp z .o.o. z Grupy ANWIL, a projekt budowlany wykona firma Izoprojekt z Włocławka.
 

 
 
 

Marki Grupy ORLEN