• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ANWIL SA i Greenpeace Polska zbadały ścieki odprowadzane do Wisły

26-11-2008  Informacje

​26 listopda w siedzibie ANWILU SA we Włocławku upubliczniono wyniki badań ścieków odprowadzanych z ANWILU SA do Wisły na zawartość PCB (polichlorowanych bifenyli) w  wybranym wspólnie z Greenpeace Polska laboratorium. Badanie to potwierdziło, że ANWIL SA przestrzega wszystkich norm europejskich.
 
ANWIL SA od wielu lat co kwartał monitoruje jakość wód Wisły (łącznie 31 parametrów) w punktach powyżej i poniżej zrzutu ścieków. Wyniki stwierdzają zawartość badanych substancji chemicznych na poziomie poniżej granic wykrywalności, tym samym potwierdzają brak negatywnego oddziaływania ścieków ANWILU SA na jakość wód Wisły.

Mimo to spółka mając świadomość prowadzonej przez siebie działalności w duchu zrównoważonego rozwoju i obowiązków wynikających z zapisów prawa o ochronie środowiska naturalnego zaprosił Greenpeace Polska do wspólnego wykonania serii badań w zakresie wpływu działalności ANWILU SA na jakość wód Wisły. Wyniki badań wykazują jednoznacznie, że nasza spółka działa zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi.

Czystość wód jest bardzo ważna, ale zależy nie tylko od nas. Każdy, działając w sposób nieprzemyślany i może negatywnie wpływać na jakość i walory przyrodnicze wód, w ewidentny sposób niszcząc dobro obecnych i przyszłych pokoleń. ANWIL SA zawsze dbał, aby swoją działalnością nie szkodzić naturalnemu środowisku. Zawsze także wspieraliśmy działania mające na celu troskę o jakość wód.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN