• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ANWIL SA sprzedał udziały w AGRO-AZOTY II Włocławek

09-01-2008  Informacje

​ANWIL SA informuje, iż w dniu 08 stycznia 2008 roku podpisał z dwoma osobami fizycznymi umowę zbycia udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Rolne AGRO-AZOTY II WŁOCŁAWEK Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Łące.
 
W wyniku zawarcia Umowy ANWIL SA sprzedał na rzecz Kupujących 8 830 udziałów w AGRO-AZOTY II WŁOCŁAWEK. Zbyte Udziały stanowią 100% kapitału zakładowego. Cena za zbyte Udziały wynosi 649 888 PLN. W wyniku realizacji transakcji ANWIL SA nie posiada żadnych udziałów w spółce AGRO-AZOTY II WŁOCŁAWEK.
 
Przedmiotem działalności AGRO-AZOTY II WŁOCŁAWEK są uprawy rolne połączone z chowem zwierząt, działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców oraz produkcja alkoholu etylowego. Spółka zajmuje się również działalnością usługową związaną z uprawami rolnymi.
Wraz ze sprzedażą Udziałów ANWIL SA dokonał także zbycia gruntów, budynków, budowli i środków trwałych, które były przedmiotem dzierżawy przez AGRO-AZOTY II WŁOCŁAWEK na rzecz Kupujących za łączną kwotę 4 840 748,04 PLN.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN