• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ANWIL „Solidnym Pracodawcą”

13-04-2016  

Włocławska spółka po raz drugi z rzędu została uhonorowana tytułem „Solidny Pracodawca”. ANWIL został doceniony m.in. za wzorowe respektowanie prawa pracy i przepisów BHP, stwarzanie możliwości rozwoju zawodowego oraz programy aktywizujące pracowników w czasie wolnym.

Ideą programu „Solidny Pracodawca” jest wyłonienie i promowanie firm cechujących się wzorową polityką personalną. Kapituła konkursu wybiera laureatów według oceny m.in. warunków pracy, terminowości wypłat, warunków socjalnych, proponowanych ścieżek kariery, a także opinii o firmie wyrażanych przez Państwową Inspekcję Pracy, Powiatowe Urzędu Pracy oraz Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia. Łączna liczba punktów zdobyta w poszczególnych kategoriach pozwala na wskazanie pracodawców godnych miana „Solidnego Pracodawcy”.

ANWIL został doceniony m.in. za wspieranie swoich pracowników zarówno w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, jak i poziomu wykształcenia, oferując im dofinansowanie studiów podyplomowych, zapewniając udział w specjalistycznych kursach, sympozjach i konferencjach branżowych. Kapituła konkursu za bardzo dobrą praktykę uznała także obowiązującą w przedsiębiorstwie politykę mobilności, umożliwiające pracownikom rozwój tak wewnątrz organizacji, jak i w pozostałych spółkach należących do Grupy ORLEN oraz wspieranie zainteresowań pracowników (program „ANWIL Pasja”) i integrowanie ich poprzez wspólne ćwiczenia pod okiem profesjonalnych trenerów (program „ANWIL na sportowo”).

Kapituła konkursu zwróciła również szczególną uwagę na fakt, że ANWIL organizuje pracę w poszanowaniu najwyższych standardów BHP. Jest to kolejne wyróżnienie spółki za inicjatywy prowadzone w tym obszarze. ANWIL został bowiem uhonorowany w 2015 r. przez Państwową Inspekcję Pracy prestiżowym tytułem „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” oraz otrzymał Puchar Przewodniczącego OPZZ za promowanie dobrych praktyk w zakresie bezpiecznych warunków pracy. Ponadto programy „Zgłoś zagrożenie” oraz „Tydzień Bezpieczeństwa” zostały wyróżnione publikacją w Raporcie przygotowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w kategorii „Praktyki z zakresu pracy” - http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2015/.

Agnieszka Lamek, dyrektor ds. personalnych, komentując otrzymanie przez spółkę tytułu „Solidny Pracodawca” powiedziała:  - ANWIL zawdzięcza swoją silną pozycję na gospodarczej mapie Polski przede wszystkim codziennemu zaangażowaniu pracowników, którzy są największą wartością przedsiębiorstwa. Dlatego zapewnienie pracownikom możliwości rozwoju zawodowego i osobistego jest dla kadry zarządzającej jednym z kluczowych celów. Ze względu na specyfikę produkcji chemicznej także kwestie bezpieczeństwa w ANWIL mają znaczenie priorytetowe. Zależy nam również na wspieraniu realizacji pasji pracowników, a także ich zaangażowania wolontariackiego. Otrzymanie przez naszą spółkę po raz drugi prestiżowego tytułu „Solidnego Pracodawcy” dowodzi, że działania podejmowane przez ANWIL na rzecz pracowników są doceniane i zauważane przez ekspertów. Jest to dla nas także zachęta, aby kontynuować wysiłki, dzięki którym staniemy się najbardziej pożądanym pracodawcą w branży chemicznej.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN