• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ANWIL dzieli się dobrymi praktykami w zakresie bezpieczeństwa

08-04-2021  

TWITTER .png
Dla włocławskiej spółki kwestie bezpieczeństwa są bezwzględnie priorytetowe. Świadczy o tym między innymi przyznany przez Państwową Inspekcję Pracy tytuł „Pracodawcy – organizatora pracy bezpiecznej” zarówno na poziomie regionalnym, jak również ogólnopolskim. Swoim doświadczeniem ANWIL chętnie dzieli się z innymi firmami z branży chemicznej​.


Należąca do Grupy ORLEN spółka ponownie, już drugi rok z rzędu, została Partnerem Głównym organizowanego przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego projektu pn. „Bezpieczna Chemia”. Jest to ekspercki program koncentrujący się wokół zagadnień związanych z bezpieczeństwem procesowym, znaczeniem BHP, legislacją oraz współpracą z organami kontroli i promocją dobrych praktyk. Celem działań jest zwiększenie świadomości znaczenia bezpieczeństwa pracy w firmach członkowskich PIPC oraz promowanie najwyższych standardów działań w obszarze bezpieczeństwa w całym przemyśle chemicznym.

Dziś o godz. 11 odbędzie się pierwszy tegoroczny webcast organizowany w ramach „Bezpiecznej Chemii”. Motywem przewodnim eksperckiej dyskusji tym razem będą wyzwania w bezpiecznym transporcie i logistyce. Reprezentantem ANWILU podczas wydarzenia będzie Sebastian Stefański, Specjalista w Zespole Organizacji Transportu, który na przykładzie spółki opowie o obowiązkach nadawcy i odbiorcy towarów niebezpiecznych.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wystarczy wcześniejsza rejestracja - dostępna pod linkiem.

Agenda:

11:00 – Rozpoczęcie Webcastu i przywitanie gości

Blok 1: Zmiany w przepisach krajowych i międzynarodowych w zakresie bezpieczeństwa w transporcie substancji niebezpiecznych

11:05-11:35 – ADR 2021 – aktualny zmiany w przepisach – Odpady jako towary niebezpieczne– aktualna praktyka klasyfikacyjna

 • Marek Różycki, Ekspert, Uczestnik prac Grupy Roboczej WP.15 przy UNECE z ramienia ECFD (European Confederation of Fuel Distributors), m/d/r/k Trusted Adviser Group Sp. z o.o


11:35-11:55 – Prace podkomitetów eksperckich Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w zakresie przepisów dotyczących transportu towarów niebezpiecznych oraz systemu GHS

 • Joanna Szczygielska, Zastępca Kierownika Zakładu Bezpieczeństwa Chemicznego i Elektryczności Statycznej, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego


11:55-12:15 – Wywiązywanie się z obowiązków jako istotny czynnik zachowania bezpieczeństwa

 • Sylwia Maliszewska - Doradca regulacyjny oraz przedstawiciel handlowy, Lisam Systems


12:15-12:35 – Rozmowa ekspercka

 • Andrzej Grobecki, Kierownik Biura BHP, Grupa Azoty S.A.
 • Sebastian Stefański, Specjalista w Zespole Organizacji Transportu, ANWIL S.A.
 • moderacja: Sylwia Maliszewska, Doradca regulacyjny oraz przedstawiciel handlowy, Lisam Systems


Blok 2: Czynnik ludzki jako jeden z kluczowych elementów utrzymania bezpieczeństwa w transporcie

12:35-12:50 – Szkolenie pracowników gwarancją bezpieczeństwa? Nowe technologie i stare problemy

 • Dariusz Kardas, Ekspert Bezpieczeństwa, Instytut Badawczy CogniCore Poznań


12:50-13:10 – Rozmowa ekspercka

 • Piotr Kułaga, Kierownik Zespołu ds. Przewozu Towarów Niebezpiecznych, PKN ORLEN S.A.
 • Michał Motyka, Sales and Marketing Manager, Dräger Polska Sp. z o.o.
 • moderacja: Dariusz Kardas, Instytut Badawczy CogniCore Poznań


Blok 3: COVID-19 i Europejski Zielony Ład jako wyzwania II dekady XXI w. dla bezpieczeństwa w transporcie i logistyce

13:10-13:30 – Rozmowa ekspercka

 • Tomasz Kubś, Specjalista w Dziale Bezpieczeństwa Ruchu Kolejowego, LOTOS Kolej Sp. z o.o.
 • Jarosław Muczek, Kierownik ds. Komunikacji i Relacji Zewnętrznych, BASF Polska
 • moderacja: Marcin Przygudzki, Główny Specjalista w Pionie Projektów i Komunikacji, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

13:30 – Podsumowanie i zakończenie Webcastu

 
 
 

Marki Grupy ORLEN