• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ANWIL jedną z najbardziej odpowiedzialnych firm w Polsce

31-03-2017  

Forum Odpowiedzialnego Biznesu doceniło jedenaście inicjatyw, które ANWIL zrealizował w ubiegłym roku na rzecz społeczności lokalnej, ochrony środowiska, a także budowania relacji z interesariuszami, dzięki czemu działania włocławskiej spółki zostały opisane w jubileuszowym Raporcie Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki.

FOB, który jest najdłużej działającą i największą organizacją pozarządową w Polsce, zajmującą się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu we wszystkich aspektach,  przygotował już po raz 15. publikację poświęconą najciekawszym firmowym projektom CSR (ang. corporate social responsibility). Uroczysta prezentacja jubileuszowego wydania Raportu Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki odbyła się 30 marca w Warszawie.

ANWIL zgłosił do edycji podsumowującej działania przedsiębiorstw w 2016 roku aż 11 dobrych praktyk, w tym 3 nowe oraz 8 długoletnich, a więc takich, które po raz pierwszy zostały opisane w poprzednim Raporcie i są kontynuowane.

Każda firma, realizująca w minionych dwunastu miesiącach praktykę CSR, mogła zgłosić ją do publikacji FOB w jednym z siedmiu obszarów, zgodnych z normą ISO 26000 - Ład organizacyjny, Praktyki z zakresu pracy, Prawa człowieka, Środowisko, Uczciwe praktyki operacyjne, Zagadnienia konsumenckie, Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Następnie aplikacje były weryfikowane oraz oceniane przez Komitet Merytoryczny, który podejmował ostateczną decyzję, czy dana inicjatywa zostanie uznana za wzorową i tym samym trafi na łamy całorocznego podsumowania, czy też nie. Eksperci FOB docenili wszystkie zgłoszone przez ANWIL projekty i tym samym zostały one ujęte w Raporcie.

Nowymi inicjatywami włocławskiej spółki, które opisano w publikacji są: wdrożenie Kodeksu postępowania dla Dostawców ANWIL (dokumentu stanowiącego vademecum współpracy z kontrahentami), organizacja konkursów z przestrzegania i promowania zasad BHP i ppoż. dla wykonawców corocznych remontów odbywających się na terenie firmy, a także program wolontariatu pracowniczego.

RaportOdpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki dostępny jest zarówno w wersji papierowej, jak i on-line: http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2017/03/Raport-Odpowiedzialny-biznes-w-Polsce-2016-Dobre-praktyki.pdf

 
 
 

Marki Grupy ORLEN