• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ANWIL najlepszym organizatorem bezpiecznej pracy na Kujawach i Pomorzu

20-11-2015  

Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy uhonorował ANWIL tytułem „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej” za szczególną dbałość o bezpieczeństwo i ochronę zdrowia zatrudnionych. Jednocześnie jeden z pracowników firmy został uznany za Najaktywniejszego Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy.

Konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” to jedno z kluczowych przedsięwzięć Państwowej Inspekcji Pracy. Wyróżnienie przyznane ANWIL świadczy o tym, że spółka organizuje pracę w sposób zapewniający wysoki poziom realizacji przepisów BHP oraz prawa pracy, a także nieustannie podnosi poziom ochrony życia i zdrowia zatrudnionych.

- Zdajemy sobie sprawę, że najważniejszym ogniwem naszego systemu bezpieczeństwa są nasi pracownicy. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby wzmacniać poczucie odpowiedzialności wśród naszej załogi za bezpieczeństwo koleżanek i kolegów. Służy temu m.in. program „Zgłoś zagrożenie”, w którym pracownicy identyfikują potencjalne zagrożenia oraz proponują rozwiązania je eliminujące. To umożliwia nam nieustanny rozwój - podkreślił Jarosław Ptaszyński, Członek Zarządu ANWIL, dyrektor operacyjny.

W ramach konkursu przedsiębiorstwa - ze względu na liczbę pracowników, a tym samym na rożną wielkość i skalę wyzwań w obszarze BHP - ubiegają się o nagrody w trzech kategoriach: pracodawców zatrudniających do 50 osób (kategoria pierwsza), od 51 do 250 osób (kategoria druga) oraz powyżej 251 osób (kategoria trzecia).​

 
 
 

Marki Grupy ORLEN