• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ANWIL po raz kolejny udowodnił swoją sprawność w obszarze logistyki

27-01-2017  

Od połowy września do początku listopada 2016 roku we włocławskiej spółce trwał planowy postój w ciągu produkcyjnym tworzyw sztucznych. ANWIL, mimo ponad 50-dniowej przerwy produkcyjnej, zapewnił swoim klientom nieprzerwane dostawy PCW, wydając blisko 35 000 ton surowca zarówno z magazynów własnych, jak i zewnętrznych. W minionych 12 miesiącach obszar logistyki załadował w sumie aż 57 000 ciągników siodłowych z naczepami, utrzymując wskaźnik OTIF na poziomie przekraczającym 98 proc.

Jesienna przerwa produkcyjna umożliwiła ANWILOWI przeprowadzenie prób ciśnieniowych, rewizji, atestów oraz przeglądów przewidzianych przepisami prawa, a także przeglądów gwarancyjnych. Przeprowadzenie kompleksowych prac na przełomie września i października sprawiło, że kolejny  przestój remontowy we Włocławku planowany jest dopiero w I połowie 2019 r.

Postój w ciągu produkcyjnym tworzyw sztucznych stanowił wyzwanie dla obszaru logistyki spółki, przed którym stanęła konieczność zgromadzenia odpowiednio dużych zapasów surowca, a następnie zapewnienie jego sprawnej dystrybucji do klientów.

W przypadku polichlorku winylu podstawową trudnością był fakt, że jego dostawy na rynek krajowy realizowane są głównie luzem. Oznaczało to, że duża ilość towaru musiała zostać zmagazynowana w silosach elastycznych, a następnie wymagała przesypania z worków wielkogabarytowych (tzw. big-bagów, stąd ten proces nazywany jest debigbagacją) do autosilosów.

Dlatego obszar logistyki firmy musiał przygotować zarówno magazyny znajdujące się na terenie spółki, jak i – ze względu na znaczną ilość towaru, który musiał zostać zgromadzony – zapewnić dodatkową powierzchnię magazynową poza firmą. Stąd też na początku minionego roku ANWIL przeprowadził przetarg na podstawie, którego podpisane zostały umowy zapewniające spółce dostęp do niezbędnych powierzchni magazynowych. Wybrane zostały lokalizacje znajdujące się możliwie blisko siedziby przedsiębiorstwa lub odbiorców produkowanego przez niego PCW, a jednocześnie umożliwiające debigbagację towaru.

Magazynowanie polichlorku winylu rozpoczęło się w drugiej połowie lipca i zakończyło się w połowie września 2016 roku. Zgromadzono rekordową ilość surowca – blisko 35 000 ton. Od końca września do pierwszego tygodnia listopada większość towaru została wysłana do odbiorców, przy czym 16 500 ton zostało rozdystrybuowane z wykorzystaniem procesu debigbagacji. Jako że duża część surowca była przesypywana w bezpośrednim sąsiedztwie ANWILU uruchomiony został również proces logistyki zwrotnej, dzięki któremu do powtórnego wykorzystania odzyskano aż 50 proc. palet i 20 proc. worków typu big-bag.

Lech Zobniów, Dyrektor ds. Logistyki w ANWIL S.A., zwraca uwagę na to, że - Mimo ograniczeń związanych z dzienną liczbą załadunków autosilosów, zasypywanych z silosów elastycznych oraz wydłużonym czasem tej formy załadunków, wskaźnik OTIF, określający procentowy poziom perfekcji dostawy - terminowości dostaw i zgodności z zamówieniem – podobnie, jak w 2015, także w 2016 roku wyniósł w ANWILU ponad 98 proc. Utrzymanie OTIF na tak wysokim poziomie jest tym większym osiągnięciem, że w okresie postoju ciągu produkcyjnego tworzyw sztucznych – oprócz magazynowania i zapewniania dostaw tego surowca – obszar logistki realizował bieżące zadania związane z dostawami pozostałych produktów wytwarzanych przez ANWIL. Fakt, że wywiązaliśmy się z zobowiązań wobec naszych klientów z zachowaniem najwyższych standardów, potwierdza, że reorganizacja obszaru logistyki, jaką przeprowadziliśmy w ostatnim roku, była słuszną decyzją, umożliwiającą nam zwycięskie stawianie czoła nawet tak trudnym zadaniom, jak niemal dwumiesięczna przerwa produkcyjna.

Logistyka-ANWIL-w-liczbach-w-2016r-infografika.png Logistyka ANWILU w liczbach w 2016 r. - infografika

Logistyka ANWIL w czasie postoju w ciągu produkcyjnym tworzyw sztucznych - infografika.png Logistyka ANWILU w czasie postoju w ciągu produkcyjnym tworzyw sztucznych - infografika

 
 
 

Marki Grupy ORLEN