• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ANWIL ponownie wyróżniony za swoją społeczną odpowiedzialność!

04-04-2016  

Osiem inicjatyw CSR realizowanych przez ANWIL zostało docenionych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu i zostało opublikowanych w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki".

ANWIL po raz pierwszy zgłosił realizowane w spółce projekty do Raportu i od razu odniósł sukces. Wszystkie zaproponowane przez włocławską firmę praktyki zostały bowiem uwzględnione w tym prestiżowym wydawnictwie.

Uznanie Forum Odpowiedzialnego Biznesu uzyskały działania ANWIL na rzecz pracowników (Tydzień Bezpieczeństwa, Zgłoś zagrożenie, ANWIL na sportowo), społeczności lokalnej (Fundacja ANWIL dla Włocławka, Odblaskiem po oczach, Listy do Świętego Mikołaja), edukacji (Tropiciele Mitów), a także środowiska (Pan Karp zarybia Wisłę).

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza publikacja poświęcona społecznej odpowiedzialności firm wydawana od 14 lat przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Publikacja stanowi przegląd najlepszych działań CSR realizowanych w Polsce oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku.

Każda firma, która w 2015 roku realizowała praktykę CSR, mogła zgłosić ją do Raportu w jednym z siedmiu obszarów, zgodnych z normą ISO 26000 - Ład organizacyjny, Praktyki z zakresu pracy, Prawa człowieka, Środowisko, Uczciwe praktyki operacyjne, Zagadnienia konsumenckie, Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej. Następnie aplikacje były weryfikowane oraz oceniane przez Komitet Merytoryczny, który podejmował ostateczną decyzję, czy dana inicjatywa zostanie uznana za wzorową i tym samym trafi na łamy Raportu, czy też nie.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce - dobre praktyki” w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2015/

 
 
 

Marki Grupy ORLEN