• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ANWIL poszerza wsparcie dla Włocławka

20-01-2014  Informacje

ANWIL pozostanie w gronie sponsorów WTK i zapewni podstawy pod budowę spójnej i przemyślanej polityki sponsorskiej klubu. Jednocześnie spółka zamierza zdecydowanie zwiększyć wsparcie dla inicjatyw społecznych, istotnych dla mieszkańców Włocławka. 

ANWIL, prowadząc działalność o zasięgu europejskim, zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności za najbliższe otoczenie i chętnie angażuje się w projekty służące miastu w którym działa. W bieżącym roku spółka zamierza kontynuować wsparcie dla włocławskiej koszykówki - do końca sezonu 2013/2014, zgodnie z zapisami aneksowanej Umowy, budżet WTK zostanie zasilony kwotą 1 mln zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 0,75 mln zł zostaną przekazane klubowi do końca roku. 

Dysponując precyzyjnie określonym budżetem, ANWIL podjął decyzję o zwiększeniu zaangażowania w projekty społeczne, które mogłyby realnie wpłynąć na jakość życia mieszkańców miasta. Jeszcze w pierwszym kwartale 2014 roku Spółka zainicjuje prace nad powołaniem funduszu grantowego „ANWIL dla Włocławka”, którego celem będzie wspieranie ważnych inicjatyw społecznych we Włocławku. Na projekty zgłoszone w roku 2014 Spółka planuje przeznaczyć PLN 1,25 mln. 

Funkcjonowanie w konkurencyjnym otoczeniu wymaga od nas dużej elastyczności i optymalizacji podejmowanych działań i planów na przyszłość. Dotyczy to zarówno stricte biznesowych aktywności, jak również polityki marketingowej i sponsoringu. Jestem przekonany, że wsparcie sponsorskie  ciekawych inicjatywy, wykraczających poza obszar koszykówki, przyniesie wymierne korzyści zarówno miastu, jak i jego mieszkańcom. – powiedział Krzysztof Wasielewski, Prezes Zarządu ANWIL.

Dla jak najwłaściwszego doboru inicjatyw, które zostaną zrealizowane ze środków zarezerwowanych na fundusz, ANWIL zleci przeprowadzenie badania opinii. Będzie to pomocne w zdefiniowaniu obszarów życia społecznego Włocławka, których wsparcie będzie najbardziej efektywnym działaniem na rzecz mieszkańców, a jednocześnie będzie się mieściło w możliwościach budżetowych powołanego Funduszu


informacje

 
 
 

Marki Grupy ORLEN