• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ANWIL rozwija innowacyjne projekty

09-04-2021  

Spółka ANWIL, należąca do Grupy ORLEN, rozwija współpracę ze startupami w ramach programów akceleracyjnych. Efektem tych działań będzie wdrażanie i rozwój innowacyjnych rozwiązań, zgodnie z przyjętą strategią ORLEN2030.

Włocławski ANWIL bierze udział w programie INDUSTRY LAB, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 oraz w programie akceleracyjnym afiliowanym przez Massachusetts Institute of Technology (MIT) - Enterprise Forum Central & Eastern Europe.

Spółka zakończyła już realizację pierwszego etapu programu akceleracji - INDUSTRY LAB. Spośród nadesłanych zgłoszeń, wybrano ofertę startupu LUBINUS INTERACTIVE, którego rozwiązanie odpo​wiada na określone przez ANWIL wyzwanie technologiczne w zakresie rolnictwa precyzyjnego. W marcu br. projekt wszedł w fazę postakceleracyjną, w ramach której startup wspólnie z ANWILEM będzie prowadził prace umożliwiające rozwój tej technologii do poziomu pozwalającego na ocenę jej komercyjnego potencjału.

Z kolei w ramach programu akceleracyjnego, organizowanego przez Akcelerator MIT Enterprise Forum Central & Eastern Europe, ANWIL, jako odbiorca technologii, uczestniczył w międzynarodowym spotkaniu networkingowym. Zgromadziło ono blisko 150 uczestników z 18 krajów, zarówno przedstawicieli starupów, jak i firm poszukujących innowacyjnych rozwiązań. Podczas wydarzenia eksperci ANWILU odpowiadali na pytania startupów zainteresowanych potencjalną współpracą, a także uczestniczyli w rozmowach dotyczących zarówno rozwiązań typowo technologicznych, jak i wsparcia procesów okołoprodukcyjnych.​

 
 
 

Marki Grupy ORLEN