• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ANWIL stawia na bioróżnorodność

14-07-2022  

Włocławska spółka prowadzi aktywne działania na polu edukacji prośrodowiskowej wśród lokalnej społeczności. Dzięki wsparciu konkretnych projektów, zarówno dzieci jak i dorośli wzbogacają swoją wiedzę na temat otaczającego nas świata.

 

ANWIL wspólnie z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie realizuje projekt „Pszczoły dla zdrowia”. Jego celem jest przybliżenie zagadnień związanych ze znaczeniem pszczoły miodnej
i produktów pszczelich w gospodarce człowieka, a także propagowanie zasad dobrej współpracy rolników oraz pszczelarzy. Uczestnicy warsztatów poznają zalety apiterapii i prozdrowotnego działania produktów pszczelich, podejmują też próbę wyrobu kosmetyków na bazie produktów pszczelich, takich jak wosk, propolis i miód. Podobny, prośrodowiskowy charakter, ma współpraca z Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej w ramach programu „Żyj aktywnie i zielono z ANWILEM”.

 

Inną formą propagowania ekologicznych postaw jest propozycja konkursu dla uczniów szkół podstawowych z pięciu województw w kraju. Na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich uczniowie sieją miododajne łąki, wykorzystując do tego otrzymane od ANWILU nasiona wraz z instrukcją postępowania. Spółka z Grupy ORLEN dba także o rozwój środowiska wodnego, wspierając od kilku lat akcję Pan Karp zarybia Wisłę. Co roku do królowej polskich rzek przy zaangażowaniu przedszkolaków i uczniów trafiają setki sztuk młodego narybku, za każdym razem innego gatunku ryb.

 

Ekologiczny charakter ma także organizowany od 20 lat program Drzewko za butelkę. Ucząc najmłodszych czym jest recykling i dlaczego warto przetwarzać zużyte butelki PET, firma przekazuje co roku uczestnikom konkursu sadzonki drzew, które trafiają potem do lokalnych środowisk powiększając miejscowy drzewostan. Troska o klimat i stan przyrodniczy wyraża się także w programie „Zielono nam”, prowadzonym przez korporacyjną fundację. Dzięki przekazywanym grantom, rozmaite organizacje działające w lokalnym wymiarze otrzymują środki na realizację projektów służących m.in. redukcji odpadów, zmniejszaniu dewastacji środowiska, aktywnej edukacji ekologicznej oraz wdrażaniu idei bioróżnorodności.

 

ANWIL nie tylko wspiera działania innych, ale sam jest inicjatorem prośrodowiskowych aktywności. Pracownicy spółki, w ramach wolontariatu pracowniczego, podejmują wyzwania na rzecz otoczenia – sadzą drzewa, budują i pozostawiają w naturalnym środowisku budki dla ptaków, jeży czy hotele dla owadów. Na terenie zakładu produkcyjnego od wielu już lat znajduje się stanowisko lęgowe sokoła wędrownego, a liczba piskląt, które opuściły budkę i zasiliły populację chronionego gatunku, sięga blisko 50.

 

Dbałość o naturalne otoczenie jest w ANWILU wpisana w codzienne życie firmy i pracowników. Konsekwentne działanie spółki na rzecz otaczającego nas środowiska nie tylko służy pozytywnie jemu samemu, ale poprzez wdrażane i realizowane projekty, pozwala także wychowywać kolejne pokolenia w poczuciu odpowiedzialności za otaczający świat i docenić istotną rolę fauny i flory w życiu człowieka. Dlatego naszym zadaniem jest zachowanie jak najlepszego stanu środowiska, co niezmiennie stanowi aktualne wyzwanie.​

 
 
 

Marki Grupy ORLEN