• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ANWIL ze Złotym Listkiem CSR

01-06-2022  

W XI edycji konkursu organizowanego przez tygodnik POLITYKA, chemiczna spółka z Grupy ORLEN zdobyła najwyższe wyróżnienie – Złoty Listek CSR. Regularna obecność w zestawieniu nagradzanych firm świadczy o poważnym traktowaniu przez ANWIL działań dotyczących zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego.

 

Włocławska spółka znalazła się w gronie laureatów już po raz ósmy. Aby trafić na listę, każda z firm ma obowiązek wypełnić ankietę opracowaną na podstawie wytycznych ISO 26000. Analiza wyników, a także istotne w danym roku kwestie dla życia społeczeństwa, mają decydujący wpływ na ostateczne wyniki konkursu.

 

- W tym roku ANWIL znów potwierdził swoje odpowiedzialne podejście do spraw związanych z relacjami wewnątrz firmy, jak i z otoczeniem zewnętrznym. Nasza spółka po otrzymaniu kilku białych, a przed rokiem srebrnego Listka CSR, dziś cieszy się z kolejnego wyróżnienia. Zdobyty po raz pierwszy Złoty Listek jest podkreśleniem istotnej roli ANWILU jako partnera dla mieszkańców regionu, w którym funkcjonujemy na co dzień. Jesteśmy mecenasem wydarzeń, wychodzimy z bogatą ofertą zajęć i aktywności do lokalnej społeczności. Nie pozostajemy również bierni w reagowaniu na potrzeby innych w trudnych i wyjątkowych sytuacjach. To wszystko jest wpisane w nasze korporacyjne DNA, nie zapominamy o naszych społecznych zobowiązaniach, które realizujemy z dumą i zaangażowaniem – powiedziała Agnieszka Żyro, Prezes Zarządu ANWILU.

 

Złoty Listek CSR POLITYKI trafia do firm, które za kluczowe elementy strategicznych działań obierają sobie wytyczne zawarte w normie ISO 26000. Dowodem tego są najlepsze lokalne i globalne praktyki zarządcze, odwzorowujące międzynarodowe standardy. Istotną rolę pełni też sposób dzielenia się informacjami o podejmowanych inicjatywach z innymi. Są to cykliczne poza finansowe lub zintegrowane raporty, które podlegają niezależnej weryfikacji. W tym roku dodatkowo, ze względu na sytuację geopolityczną i zaangażowanie firm oraz organizacji na rzecz wsparcia dla Ukrainy, organizatorzy poddali te kwestie szczególnej weryfikacji i ocenie.

 

Partnerami merytorycznymi Listków CSR POLITYKI są firma doradcza Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które jak warto podkreślić, w tym roku ponownie wyróżniło ANWIL także w swoim Raporcie Dobrych Praktyk CSR.


 
 
 

Marki Grupy ORLEN