• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
ANWILOWI po drodze z koleją

24-02-2017  

Wykorzystanie wagonów o większej ładowności, podwojenie liczby przewoźników kolejowych, obsługujących spółkę oraz wynegocjowanie dodatkowego czasu wolnego od opłat za postój przed czynnościami załadunkowymi i rozładunkowymi to najważniejsze działania podjęte przez ANWIL na rzecz reorganizacji transportu kolejowego. Ich realizacja pozwoliła włocławskiej firmie na uzyskanie 15 proc. oszczędności w tym obszarze w 2016 r.

Wydzierżawienie nowej floty cystern kolejowych i wagonów typu Tadds o ładowności 52 tony umożliwiło spółce ograniczenie liczby wynajmowanych wagonów niezbędnych do transportu produktów wytwarzanych we Włocławku. Co istotne – nawet z uwzględnieniem ograniczenia związanego z maksymalną wagą wagonu w przypadku linii kolejowej klasy C2* – przedsiębiorstwo ma możliwość zwiększenie ilości towaru przewożonego w jednym wagonie. Spółka wynegocjowała także dodatkowy czas wolny od opłat za postój wagonów pod czynnościami załadunkowymi oraz rozładunkowymi składów z ładunkiem powyżej 1600 ton netto.

ANWIL, aby mieć możliwość elastycznego reagowania na sytuację, w której będzie musiał zwiększyć ilość produktów przewożonych transportem kolejowym, zapewnił sobie dostęp do części dotychczas wynajmowanych wagonów w oparciu o formułę płatności wyłącznie za rzeczywiście zrealizowane w nich przewozy.

Pomimo ograniczeń technicznych linii kolejowych dotyczących dopuszczalnych długości składów pociągów zostały zbudowane znacznie większe (nawet o 25 proc.) składy. Dążenie do maksymalizacji ładunku w jednym składzie ograniczyło koszty jednostkowe frachtu oraz zmniejszyło liczbę przewozów potrzebnych dla pełnego załadowania statku. Rekordowa ilość towaru, jaką udało się przewieźć w jednym składzie, to ponad 2000 ton nawozów luzem.

Takie same parametry wysyłek kolejowych planowane są obecnie dla transportu ługu sodowego.

Dążenie do optymalizacji logistyki przewozów kolejowych w przypadku nawozów luzem oraz dostaw ługu sodowego do portów morskich wyraża także wprowadzona w 2016 r. zasada: jeden pociąg równa się jeden statek. Oczywiście nie zawsze ma ona zastosowanie, ponieważ zdarzają się sytuację, w których bardziej efektywny kosztowo jest przewóz brakujących ton transportem samochodowych niż organizacja dwóch mniejszych składów.

ANWIL – w  związku z decyzją o korzystaniu z wagonów typu Tadds oraz wprowadzonymi zmianami w realizacji przewozów kolejowych – przeprowadził w ubiegłym roku również przetarg na kolejowy transport towarów w kraju i za granicą. W jego wyniku zmienił się dotychczasowy model współpracy z przewoźnikami kolejowymi, co m.in. sprawiło, że spółka podpisała umowy z dwukrotnie większą liczbę kontrahentów.

- W 2017 roku planujemy realizację kolejnych projektów dotyczących zarządzania transportem kolejowych oraz optymalizacją kosztów tego rodzaju przewozów. Zamierzamy m.in. wdrożyć nowy system logistyki kolejowej, wspomagającej procesy transportowe zarówno na bocznicy kolejowej, jak i poza terenem spółki, stworzyć mechanizmy monitorowania transportu rozproszonego oraz minimalizacji czasu pobytu wagonów w dyspozycji klienta w trakcie rozładunku, a także zorganizować przewozy antenowe dla części rozproszonego transportu kolejowego. Ponadto chcielibyśmy zoptymalizować wysyłkę kolejową nawozów w opakowaniach. Przeprowadzimy testy nowych typów wagonów do przewozu nawozów i PCW w workach typu big – bag. Mamy nadzieję, że pozwoli nam to na zwiększenie ilości towaru w jednym składzie pociągowym, podobnie jak udało nam się to zrobić w przypadku transportu nawozów luzem. – podkreśla Lech Zobniów, Dyrektor ds. Logistyki w ANWIL S.A.

* Klasa linii – oznaczenie kodowe określające maksymalny nacisk osi i maksymalny nacisk liniowy na dany odcinek linii kolejowej. W przypadku klasy linii kolejowej C2 maksymalne obciążenie przypadające na jedną oś wynosi 20 ton.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN