• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Biały Listek CSR ponownie trafił do ANWILU!

27-04-2017  

Włocławska spółka z Grupy ORLEN po raz trzeci z rzędu zdobyła Biały Listek CSR przyznawany przez tygodnik Polityka. Jest to kolejny dowód na to, że ANWIL konsekwentnie wdraża zasady społecznej odpowiedzialności biznesu we wszystkich najistotniejszych kategoriach zarządczych.

Tygodnik Polityka już po raz szósty wspólnie z firmą doradczą Deloitte przeprowadził wśród największych polskich firm ankietę na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. W tegorocznym badaniu wzięło udział 111 przedsiębiorstw. Pytania dotyczyły siedmiu obszarów zrównoważonego rozwoju - zgodnie z wytycznymi normy ISO 26000 - a więc ładu organizacyjnego, praw człowieka, praktyk z zakresu pracy, środowiska, uczciwych praktyk operacyjnych, zagadnień konsumenckich, zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej.

ANWIL otrzymał Biały Listek CSR przyznawany firmom, które deklarują implementowanie wszystkich najistotniejszych kategorii zarządczych rekomendowanych przez normę ISO 26000 oraz ciągle doskonalą działania na rzecz efektywnego zarządzania swoim wpływem na otoczenie.

Włocławska spółka po raz kolejny została nagrodzona za aktywność na polu społecznej odpowiedzialności biznesu. Forum Odpowiedzialnego Biznesu doceniło bowiem aż jedenaście inicjatyw, które ANWIL zrealizował w ubiegłym roku na rzecz społeczności lokalnej, ochrony środowiska, a także budowania relacji z interesariuszami, dzięki czemu działania przedsiębiorstwa zostały opisane w tegorocznym, jubileuszowym Raporcie Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki. Publikacja dostępna jest zarówno w wersji papierowej, jak i on-line: http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2017/03/Raport-Odpowiedzialny-biznes-w-Polsce-2016-Dobre-praktyki.pdf

 
 
 

Marki Grupy ORLEN