• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Chemia dla przyszłości

25-11-2021  

Za nami ważne spotkanie branży chemicznej - TECHCO Forum, które już drugi rok z rzędu zorganizowane zostało przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. ANWIL, jako spółka angażująca się w rozwój polskiej chemii wziął aktywny udział w tym wydarzeniu.

W dniach 23 - 24 listopada odbyła się konferencja łącząca trzy kluczowe projekty PIPC w trzech blokach tematycznych – Program Bezpieczna Chemia, Forum Ekologiczne Branży Chemicznej oraz Projekt Chemia 4.0. TECHCO Forum to spotkanie odpowiadające na aktualne trendy, wyzwania legislacyjne, jak również kwestie dotyczące instrumentów finansowania.

A
NWIL, jako Partner Programu Bezpieczna Chemia PIPC, szczególnie zaangażował się w blok prezentacji pn. „Bezpieczne rozwiązania w przemyśle chemicznym”. Podczas prelekcji reprezentantem spółki był Rajmund Rygielski, Dyrektor Obszaru Bezpieczeństwa Procesowego, który mówił o bezpieczeństwie procesowym, jako integralnej części ogólnego bezpieczeństwa. Podczas wystąpienia powiedział m.in., że „Świadomość pracowników i związane z nią środki, systemy i procesy bezpieczeństwa nie tylko prowadzą do zmiany kulturowej, ale także sprzyjają dostosowaniom organizacyjnym i procesowym w firmie.”.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN