• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Szkolenia z ratownictwa chemicznego trzeciego stopnia w ANWIL

08-10-2014  Informacje

W czwartek 9 października, w godzinach przedpołudniowych, na terenie ANWIL odbędą się manewry ratownictwa chemicznego, trzeciego, najwyższego stopnia. Scenariusz ćwiczeń przewiduje możliwość okresowego wstrzymania ruchu na drodze krajowej nr 1 oraz na ulicy Krzywa Góra. Podczas manewrów włączone zostaną syreny alarmowe.
 
Ćwiczenia ratownictwa chemicznego to praktyczny sprawdzian umiejętności służb ratowniczych  poszczególnych komórek organizacyjnych, Zakładowej Straży Pożarnej oraz firm zewnętrznych zlokalizowanych na terenie Spółki. Służą  one również sprawdzeniu i doskonaleniu skuteczności funkcjonowania procedur obowiązujących przy ogłaszaniu alarmów chemicznych oraz zachowania ludzi znajdujących się w strefie zagrożenia.
 
Ćwiczenia III stopnia, odbywające się raz do roku, mają na celu sprawdzenie efektywności współpracy z zewnętrznymi służbami ratowniczymi, instytucjami państwowymi oraz samorządowymi takimi jak: Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Włocławek, Komenda Miejska Policji, Państwowa Straż Pożarna, Delegatura WIOŚ oraz służby medyczne. W ramach doskonalenia współpracy w Grupie Kapitałowej ORLEN, w tegorocznych ćwiczeniach wezmą również udział jednostki Zakładowej Straży Pożarnej PKN ORLEN.
 
Ćwiczenia ratownictwa chemicznego to w ostatnich tygodniach  kolejne wydarzenie, którego celem jest komunikowanie i doskonalenie bezpieczeństwa w ANWIL. W połowie września br. ANWIL zorganizował dla swoich pracowników Dzień Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia w trakcie którego przedstawiane były teoretyczne i praktyczne elementy BHP.
 
ANWIL posiada własne służby ratowniczo – gaśnicze dysponujące nowoczesnym sprzętem przeznaczonym nie tylko do zadań pożarniczych, ale także do usuwania awarii i ich skutków. Wielu pracowników ANWIL posiada uprawnienia ratowników chemicznych upoważniające do podejmowania niezbędnych akcji,  przed przybyciem służb specjalistycznych. Zakładowa Straż Pożarna obejmuje swoim działaniem zarówno ANWIL, jak i firmy zlokalizowane na terenie administrowanym przez Spółkę. Współpracuje również z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku. 

 

ANWIL jest sygnatariuszem Systemu Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych (SPOT), który służy wymianie informacji i udzielaniu pomocy technicznej przez powołanych specjalistów i służby techniczne zgodnie z funkcjonującymi stopniami:

  • stopień 1 doradztwo przez telefon
  • stopień 2 doradztwo na miejscu wypadku / awarii
  • stopień 3 świadczenie pomocy technicznej w miejscu awarii.
 

informacje

 
 
 

Marki Grupy ORLEN