• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Członek Zarządu ANWIL S.A. nagrodzony Kluczem Sukcesu

29-09-2017  

Uroczystosc-wreczenia-pamiatkowej-statuetki.jpgJarosław Ptaszyński, Członek Zarządu ANWIL S.A., Dyrektor Operacyjny został uhonorowany Kluczem Sukcesu. Zaszczytne wyróżnienie otrzymał za zasługi na rzecz budowania oraz promowania kultury bezpieczeństwa zarówno w macierzystej firmie, jak i w polskiej branży chemicznej. Laudację wygłosił dr hab. Adam S. Markowski.

Klucz Sukcesu to nagroda redakcji magazynu Chemia Przemysłowa oraz portalu kierunekCHEMIA.pl przyznawana w uznaniu dla osiągnięć zawodowych w dziedzinie bezpieczeństwa procesów przemysłowych tak naukowcom (czterokrotnie), jak i praktykom (raz). Decyzją kapituły szósty Klucz Sukcesu trafił także do rąk praktyka – Jarosława Ptaszyńskiego, Członka Zarządu ANWIL S.A., Dyrektora Operacyjnego.


Dr hab. Adam S. Markowski z Politechniki Łódzkiej, wygłaszając laudację na część Prezesa Ptaszyńskiego podkreślił, że jest on - człowiekiem bardzo wrażliwym na zagadnienia bezpieczeństwa, popierającym i inicjującym szereg projektów w tym zakresie, a do tego, co jest niezwykle istotne, potrafiącym pociągnąć za sobą współpracowników. Dzięki temu przedsiębiorstwo, w którym pracuje jest liderem bezpiecznej pracy w skali nie tylko regionu, ale także kraju, firmą przyjazną pracownikom oraz środowisku, a także aktywnie działającą w ramach programu Responsible Care.

Prezes Ptaszyński, odbierając pamiątkową statuetkę, powiedział: - Jestem niezwykle zaszczycony faktem, że członkowie kapituły uznali mnie za godnego otrzymania Klucza Sukcesu. Jednak w tym miejscu chciałbym szczególnie podziękować załodze ANWILU, ponieważ to ona jest najważniejszym ogniwem systemu bezpieczeństwa w naszej spółce. Dlatego uznaję, że otrzymana przeze mnie nagroda to wyraz uznania dla wszystkich pracowników ANWILU, którzy kierując się poczuciem odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne, koleżanek i kolegów, a także społeczności lokalnej, której nasza spółka jest częścią, niemal codziennie zgłaszają propozycje rozwiązań, dzięki którym możemy prowadzić skuteczną prewencję zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych, a to z kolei przekłada się na stały rozwój naszych kompetencji w dziedzinie bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Dziękuję kapitule za to zaszczytne wyróżnienie, a zatrudnionym w naszej spółce za ich codzienne zaangażowanie na rzecz budowy kultury bezpieczeństwa.

Jarosław Ptaszyński rozpoczął pracę w spółce ANWIL w 1998 r., po ukończeniu studiów na Wydziale Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Został zatrudniony na stanowisku inżyniera procesu w zakładzie amoniaku, który stał się  jego miejscem pracy przez niemal dekadę.

W listopadzie 2007 r. podjął się nowego wyzwania zawodowego i przeszedł do Biura Inwestycji, w którym był odpowiedzialny za realizację kluczowych inwestycji w przedsiębiorstwie. Kilka lat później zdecydował, że zajmie się zarządzaniem produkcją, co sprawiło, że od 2012 r. jest Dyrektorem Operacyjnym w ANWIL S.A., a od 2015 r. zasiada w jego Zarządzie. Absolwent Executive MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa procesowego na Politechnice Łódzkiej.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN