• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Darowizna od ANWILU trafi do Włocławka i Złotowa

20-12-2017  

IMG_2321_www.jpgDwadzieścia sześć placówek opiekujących się chorymi na terenie całej Polski otrzyma wsparcie finansowe w łącznej wysokości 180 tys. zł na prowadzenie działalności statutowej od PKN ORLEN oraz czterech spółek Grupy ORLEN – w tym ANWILU. Na wniosek pracowników naszej firmy darowizny trafią do włocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej oraz Stowarzyszenia Hospicjum Świętej Elżbiety ze Złotowa.

Wspieranie hospicjów to przedsięwzięcie zainicjowane w ubiegłym roku przez Fundację ORLEN – Dar Serca mające na celu pomoc placówkom, które – mimo że spełniają niezwykle istotną społecznie misję, opiekując się osobami przewlekle chorymi – zazwyczaj borykają się z problemami finansowymi.

Przedsięwzięcie promuje także ideę wolontariat wśród pracowników Koncernu oraz uwrażliwia ich na potrzeby lokalnych organizacji, ponieważ to zatrudnieni w PKN ORLEN oraz w czterech spółkach Grupy ORLEN wskazują ośrodki, które w ich ocenie powinny otrzymać pomoc.

Z inicjatywy pracowników ANWILU wsparcie finansowe zostanie przekazana dwóm ośrodkom – włocławskiemu oddziałowi Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej (20 tys. zł) oraz Stowarzyszeniu Hospicjum Świętej Elżbiety ze Złotowa (10 tys. zł).

Jednym z ważnych elementów formularza aplikacyjnego, służącego do zgłaszania placówek zasługujących na wsparcie Fundacji ORLEN – Dar Serca, realizującej program, był opis własnej działalności wolontariackiej pracownika na ich rzecz.

Najczęstszymi formami zaangażowania zadeklarowanymi przez zatrudnionych w Koncernie było udzielanie wsparcia finansowego zarówno w ramach przekazywania 1 proc. podatku dochodowego, jak i bezpośrednich wpłat na konto, pomoc w ramach programu grantowego realizowanego przez PKN ORLEN, wspieranie wolontariuszy działających w danej placówce, a także własna aktywność na tym polu. Kilku pracowników zadeklarowało, że po przejściu na emeryturę zamierza dołączyć do grona wolontariuszy wskazanego przez siebie hospicjum.

Fundacja ORLEN – Dar Serca przekaże darowizny wszystkim placówkom zgłoszonym do programu przez pracowników PKN ORLEN oraz czterech spółek Grupy ORLEN. Pomoc otrzymają dwa płockie hospicja: św. Urszuli Ledóchowskiej oraz Caritas Diecezji Płockiej, a także zlokalizowane w okolicach Płocka hospicjum w miejscowości Kraszewo -  Czubaki. Wśród beneficjentów programu znalazło się także Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska, Lubelskie Hospicjum im. Małego Księcia oraz cztery krakowskie hospicja: Hospicjum dla dzieci im. Księdza Józefa Tichnera, Alma Spei, Małopolskie Hospicjum dla Dzieci i Hospicjum św. Łazarza. Pomoc trafi również do placówek, które pomagają w Koszalinie, Krośnie, Skierniewicach, Łodzi, Poznaniu, Augustowie, Otwocku, Chorzowie, Rzeszowie, Jaworznie, Jedliczu, Opolu, Nowej Soli, Katowicach i Warszawie.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN