• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Dbają o środowisko!

23-09-2016  

W Polsce - już od 22 lat - pod auspicjami Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, funkcjonuje światowy Program Odpowiedzialność i Troska (z ang. Responsible Care), realizowany przez przemysł chemiczny na całym świecie, a w naszym kraju przez 27 firm, które dobrowolnie angażują się m.in. na rzecz ochrony środowiska oraz wzrostu bezpieczeństwa procesowego.  W jego ramach organizowane są m.in. akcje Drzewko za butelkę, konkurs fotograficzny Złap zająca, a od tego roku także spotkania edukacyjne osób odpowiedzialnych za realizację programu w poszczególnych firmach pod hasłem Dbam o środowisko. Ich celem jest wymiana doświadczeń oraz poznanie wyzwań, z jakimi mierzą się przedsiębiorstwa – realizatorzy Programu Odpowiedzialność i Troska.

W tym roku dwie spółki zadeklarowały gotowość zorganizowania spotkań realizatorów – PKN ORLEN oraz ANWIL. Pierwsze odbyło się w Płocku w czerwcu, a  drugie we Włocławku w dniach 22.- i 23.09.2016 r.

ANWIL gościł przedstawicieli PKN ORLEN, ORLEN Południe, ORLEN Eko, Grupy Azoty Police, Grupy Azoty Puławy, BASF Polska, PCC Rokita oraz Sekretariatu Programu Odpowiedzialność i Troska.

Pierwszy dzień spotkania miał charakter integracyjny. Natomiast w drugim, który rozpoczęło krótkie przemówienie powitalne Jarosława Ptaszyńskiego, Członka Zarządu ANWIL S.A., Dyrektora Operacyjnego, uczestnicy zapoznali się, dzięki przekrojowej prezentacji, przedstawionej przez Mariusza Augustyniaka, pełnomocnika ds. ochrony środowiska w ANWIL z działaniami, podejmowanymi przez spółkę we wszystkich obszarach na rzecz minimalizowania wpływu na środowisko, a także aktywnościami CSR w tym zakresie.

Następnie realizatorzy programu udali się na teren zakładu, gdzie zwiedzili oczyszczalnię ścieków przemysłowych wraz z suszarnią osadów, Centralną Sterownię oraz Zakładową Straż Pożarną.

Spotkanie zakończył lunch, w czasie którego goście ANWILU mieli okazję do wymiany doświadczeń oraz podsumowania wizyty w spółce.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN