• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Dywidenda za rok 2006

24-07-2007  Informacje

​Zarząd Spółki pod firmą: Zakłady Azotowe Anwil Spółka Akcyjna, KRS 0000015684, działając na podstawie Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ANWILU SA z dnia 27 czerwca 2007 roku, ogłasza wypłatę dywidendy za rok 2006.

Wysokość dywidendy wynosi 13,81 zł brutto na jedną akcję. Kwota powyższa pomniejszona zostanie o 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 02 października 2007 roku.

Dywidenda za 2006 rok wypłacana będzie dla wszystkich akcjonariuszy posiadających akcje na okaziciela za pośrednictwem Centralnego Domu Maklerskiego PEKAO S.A. Punkt Obsługi Klienta we Włocławku, ul. Plac Wolności 15.

Szczegółowych informacji udziela CDM PEKAO S.A. POK we Włocławku pod numerem telefonu (054) 231-37-27

 
 
 

Marki Grupy ORLEN