• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Fundacja ANWIL dla Włocławka rozdzieliła granty

28-10-2014  

Fundacja ANWIL dla Włocławka przyznała włocławskim organizacjom pozarządowym 36 grantów na łączną kwotę ponad 640 tys. złotych. Uroczyste ogłoszenie wyników pierwszego Konkursu Grantowego odbyło się 27 października w sali konferencyjnej fundatora – ANWIL S.A.
 
W poniedziałkowej uroczystości udział wzięli: reprezentujący fundatora Arkadiusz Banaszek, Członek Zarządu ANWIL, Małgorzata Kosińska, Prezes Fundacji ANWIL dla Włocławka, przedstawiciele Rady Fundacji oraz Rady Programowej. Licznie przybyli przedstawiciele obdarowanych organizacji z Włocławka.
 
Gratulując beneficjentom konkursu, Arkadiusz Banaszek powiedział:
 
Po raz pierwszy tak szeroka grupa włocławskich organizacji otrzyma wsparcie finansowe ze środków pozabudżetowych. Projekt Fundacja ANWIL dla Włocławka to nasza reakcja i odpowiedź na potrzeby naszego miasta. Chcemy Was wspierać w realizacji planów, a być może nawet i marzeń. Dla ANWIL, jako fundatora, to kolejne ważne działanie skierowane do społeczności lokalnej. Działanie, które wchodzi w etap wymiernych efektów dla miasta. 
 
Małgorzata Kosińska omówiła przebieg konkursu oraz  przedstawiła wnioski, które uzyskały rekomendację Rady Programowej i otrzymały granty. Łącznie  Fundacja przyznała 36 grantów na łączną kwotę 648 427,68 złotych. Pełna lista beneficjentów, reprezentujących szerokie spectrum włocławskich organizacji pozarządowych, znajduje się na stronie Fundacji www.anwildlawloclawka.pl.
 
Fundacja ANWIL dla Włocławka została zarejestrowana 26 maja br. Oficjalną działalność zainaugurowała 30 czerwca koncertem światowej sławy kontrabasisty, włocławianina Szymona Marciniaka, w przeszłości stypendysty ANWIL.

informacje

 
 
 

Marki Grupy ORLEN