• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Fundacja ANWIL dla Włocławka pomaga już trzy lata!

27-06-2017  

Szkolenie-Streetworking-Fundacja-ANWIL-dla-Wloclawka2.jpgPowołana w 2014 r. przez włocławską spółkę z Grupy ORLEN Fundacja ANWIL dla Włocławka obchodzi właśnie trzecią rocznicę istnienia. W ciągu 36 miesięcy Fundacja przekazała ponad 3 miliony złotych na realizację 187 projektów oraz przyznała 70 stypendiów. Beneficjentami jej działalności było niemal 45 tys. osób, czyli co trzeci mieszkaniec Włocławka.

ANWIL, hołdując zasadom społecznej odpowiedzialności biznesu, od lat wspiera inicjatywy kulturalne, sportowe i edukacyjne, za co spółka była wielokrotnie nagradzana i wyróżniana. Nową jakością w relacjach z najbliższym otoczeniem było powołanie w maju 2014 r. Fundacji ANWIL dla Włocławka, które miało na celu sprecyzowanie i zinstytucjonalizowanie aktywności spółki na tym polu, a także stworzenie platformy, dzięki której ANWIL jeszcze efektywniej może przyczyniać się do poprawy jakości życia we Włocławku, ponieważ cały budżet jego fundacji korporacyjnej przeznaczony jest na wsparcie przedsięwzięć lokalnych.

Fundacja ANWIL dla Włocławka ogłosiła do tej pory trzy konkursy grantowe, skierowane do włocławskich organizacji pozarządowych, w których o dofinansowanie mogły ubiegać się projekty, mające na celu m.in.  podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców Włocławka, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu, poprawa stanu środowiska naturalnego, zachowanie dziedzictwa historycznego, upowszechnianie kultury fizycznej, a także ochronę i promocję zdrowia. Dofinansowanie w łącznej kwocie niemal 1,5 mln zł. zostało przeznaczone na realizację 105 inicjatyw.

Oprócz cyklicznie ogłaszanych konkursów grantowych, w których premiowane są inicjatywy tożsame z celami statutowymi fundacji korporacyjnej włocławskiej spółki, Fundacja ANWIL dla Włocławka wspiera przedsięwzięcia, dzięki którym dzieci i młodzież, pozostająca w czasie wakacji w mieście, może spędzić lato w atrakcyjny sposób. W tym roku dofinansowanych będzie 13 projektów na łączną kwotę prawie 200 tys. zł, podczas gdy w ubiegłych dwóch latach wsparcie Fundacji w wysokości 510 tys. zł. otrzymało 30 przedsięwzięć, w których wzięło udział ponad 4 tys. młodych włocławian.  

Fundacja ANWIL dla Włocławka dba nie tylko o atrakcyjne wakacje dla najmłodszych mieszkańców miasta, ale docenia ich ciężką pracę w roku szkolnym. W uznaniu dla doskonałych wyników w nauce, a także dla zaangażowania społecznego oraz artystycznego młodych włocławian przyznaje stypendia uczniom szkół gimnazjalnych i średnich. Dotychczas 70 stypendystów otrzymało wsparcie na łączną kwotę 175 tys. zł.

Dodatkowo fundacja korporacyjna ANWILU co roku organizuje konkursy grantowe, w których do wygrania jest wsparcie przeznaczone na realizację projektów we wskazanym przez nią obszarze, bądź skierowanych do ściśle określonej grupy odbiorców. W 2015 r. konkurs „Aktywni 50+” umożliwił włocławskim organizacjom III sektora realizację 12 najciekawszych pomysłów, pobudzających potencjał drzemiący w starszych mieszkańcach miasta. Fundacja przekazała na ten cel 140 tys. zł.

Z kolei w 2016 r. Fundacja nagrodziła 12 zwycięzców konkursu grantowego „Uczę się z ANWIL” kwotą 150 tys. zł. przeznaczoną na opracowanie innowacyjnych sposobów edukowania młodzieży w dziedzinie nauk ścisłych. Jak zbudować robota, czego potrzebujemy do zaprojektowania modelu elektrowni alternatywnej oraz na czym polega proces fermentacji  to tylko niektóre pytania, na które odpowiedzi będą szukać uczniowie w trakcie nagrodzonych zajęć.

Fundacja ANWIL dla Włocławka, która stawia sobie za cel poprawę jakości życia mieszkańców, zdecydowała się także wykorzystać potencjał drzemiący we włocławianach i zachęcić ich do wspólnych działań na rzecz dzieci oraz młodzieży, dla których los nie był łaskawy. W ramach trwającego od jesieni ubiegłego roku projektu „Streetworking we Włocławku”, wyłonieni w konkursie Fundacji tzw. pedagodzy ulicy pracują z dziećmi w ich naturalnym środowisku społecznym, pokazując im poprzez zajęcia animacyjne, profilaktyczne, wychowawcze i edukacyjne, że istnieje inny świat niż ulica i podwórko.

Więcej na temat Fundacji ANWIL dla Włocławka na stronie http://www.anwildlawloclawka.pl/

 

 
 
 

Marki Grupy ORLEN