• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Fundacja ANWIL na rzecz lokalnej społeczności

08-04-2021  

Korporacyjna Fundacja ANWIL DLA WŁOCŁAWKA zmieniła swoją nazwę. Nowa - Fundacja ANWIL - w pełni oddaje zakres działalności organizacji, która od dłuższego czasu angażuje się we wsparcie nie tylko na rzecz miasta Włocławka, ale prowadzi działania na terenie całej gminy wiejskiej Włocławek i trzech ościennych gmin tj. Brześć Kujawski, Fabianki i Lubanie.


Fundacja powstała w 2014 roku z inicjatywy fundatora - spółki ANWIL S.A. Jej powołanie poprzedzone zostało badaniem opinii mieszkańców Włocławka, aby jak najlepiej odpowiadała na potrzeby lokalnej społeczności. Stąd, wspiera ona realizację projektów mających na celu m.in. podniesienie poziomu wykształcenia, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu, poprawę stanu środowiska naturalnego, zachowanie dziedzictwa historycznego, a także ochronę i promocję zdrowia. W ciągu siedmiu lat istnienia Fundacja przekazała ponad 7,5 mln zł na realizację 639 projektów społecznych oraz przyznała uzdolnionej młodzieży z lokalnych szkół 241 stypendiów naukowych. Statystycznie, jej pomocą objęty został już każdy mieszkaniec Włocławka, ponieważ łączna liczba beneficjentów to ponad 110 tys. osób.

- Nasza korporacyjna Fundacja od początku swojej działalności jest nieocenionym wsparciem dla mieszkańców Włocławka, a ilość zaproponowanych inicjatyw - zwłaszcza w ostatnich trzech latach - przełożyła się na dużą różnorodność projektów. Realizowane programy spotykają się z ogromnym zainteresowaniem, co potwierdza rosnąca liczba beneficjentów, którzy z nich korzystają. Zmienił się także obszar działalności Fundacji, która ze swoją pomocą - poza Włocławkiem - trafia także do gmin ościennych. To było powodem, dla którego doszło do zmiany jej nazwy - teraz to po prostu Fundacja ANWIL. Nie tylko odpowiada ona na bieżące potrzeby lokalnej społeczności, ale także reaguje na pojawiające się wyzwania, tak było choćby w przypadku pandemii koronawirusa, na którą nikt z nas nie był przygotowany. Zarówno Fundacja, jak i ANWIL S.A. troskę o sprawy mieszkańców regionu mają zapisane w swoim korporacyjnym DNA - powiedziała Agnieszka Żyro, Prezes Zarządu ANWIL S.A.


W
ostatnich miesiącach Fundacja ANWIL zrealizowała aż osiem programów grantowych. Dzięki jej wsparciu, tylko w poprzednim roku, udało się przeprowadzić blisko 90 różnych projektów społecznych. Wśród zrealizowanych inicjatyw znalazły się: „Budujemy mosty”, „Wakacje z Fundacją”, „Wybieram sport - skreślam nudę”, „Uczę się z ANWILEM”, „Primi inter pares”, „Młodzi z ANWILEM”, „ANWIL Pomaga” oraz „Bądź zdrów”. Większość z nich to kolejne edycje projektów już znanych i wciąż budzących duże zainteresowanie. Nowością był ostatni z wymienionych, który powstał w reakcji na panującą sytuację związaną z pandemią.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN