• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Fundacja ANWIL wyróżniona

18-06-2021  

Korporacyjna fundacja chemicznej spółki z Grupy ORLEN otrzymała wyróżnienie za realizowany przez siebie program „Uczę się z ANWILEM”, który wpisuje się w jeden z podstawowych celów statutowych organizacji, czyli podwyższanie poziomu wykształcenia mieszkańców Włocławka i okolic.

 

Fundacja ANWIL została uhonorowana w kategorii „Edukacja. Wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw edukacyjnych przez osoby i instytucje niezwiązane bezpośrednio z edukacją” w ramach XX edycji nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Gala wręczenia wyróżnień odbyła się w amfiteatrze Muzeum Etnograficznego w Toruniu.

 

- ANWIL to największa firma w regionie. Dumnie wypełniamy swoje zobowiązania w ramach społecznej odpowiedzialności. Zdajemy sobie sprawę, jak istotne jest dziś wsparcie biznesu dla spraw bezpośrednio dotyczących mieszkańców regionu kujawsko-pomorskiego, stąd nasze liczne działania na ich rzecz. Nie ograniczamy się tylko do inicjatyw związanych z edukacją, ponieważ równie ważne są dla nas przedsięwzięcia związane z kulturą, sportem czy zdrowiem lokalnej społeczności. Otrzymane wyróżnienie jest nagrodą za dotychczasowe dokonania i motywacją do kontynuacji naszej społecznej misji – powiedziała Agnieszka Żyro, Prezes Zarządu ANWIL S.A.

 

Wyróżniony w konkursie program został wdrożony przez Fundację w 2016 roku i jest od tego czasu regularnie prowadzony, a jego nowe edycje są ogłaszane wraz z rozpoczęciem każdego roku szkolnego. W 2019 roku (nagrody w konkursie dotyczą inicjatyw odbywających się w tym roku) skorzystało z niego blisko 1100 uczniów, w sumie we wszystkich edycjach do tej pory wzięło udział 5300 osób. „Uczę się z ANWILEM” powstał z myślą o popularyzacji wśród młodych ludzi nauk ścisłych: chemii, fizyki, matematyki, informatyki i robotyki. Program ma formę konkursu grantowego, a uczestnikami warsztatów i organizowanych zajęć są przedszkolaki, dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 

- Fundacja ANWIL istnieje od siedmiu lat. Jej dorobek jest imponujący, w tym czasie Fundacja przekazała ponad 7,5 mln zł na realizację 639 projektów społecznych oraz przyznała uzdolnionej młodzieży z lokalnych szkół 241 stypendiów naukowych. Statystycznie, jej pomocą objęty został już każdy mieszkaniec Włocławka, ponieważ łączna liczba beneficjentów to ponad 110 tys. osób. Tak aktywna działalność na rzecz naszych beneficjentów nie byłaby możliwa bez odpowiedniego podejścia naszego fundatora, o czym warto zawsze pamiętać – podkreśliła Bożena Cichocka, Prezes Zarządu Fundacji ANWIL.

 

Podejmowane przez Fundację działania mają przede wszystkim na celu to, by jak najlepiej służyć lokalnej społeczności. Dlatego też na liście projektów realizowanych przez organizację są te dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu, poprawie stanu środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa historycznego, a także ochrony i promocji zdrowia.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN