• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
III Zjazd Ekologicznej Akademii Umiejętności

04-12-2009  Informacje

​Bardzo ważna jest edukacja ekologiczna najmłodszych, na dorosłych działa edukacja „przez kieszeń” – powiedział Krzysztof Kawczyński z Organizacji Odzysku SA na otwarcie III zjazdu Ekologicznej Akademii Umiejętności. Organizowana jest ona we Włocławku przez ANWIL SA wspólnie z Chemeko Sp. z o.o.
Jak zaznaczył na wczorajszej sesji Prezes Zarządu Polskiego Systemu Recyklingu Organizacji Odzysku, edukacja w tym temacie jest bardzo ważna. Okazuje się, że w Polsce na składowiska wywozi się 90 % odpadów, a selektywnie zbieramy zaledwie 4% odpadów opakowaniowych z odpadów komunalnych.  Na szczęście gospodarka odpadami komunalnymi we Włocławku idzie w dobra stronę, powiedziała Elżbieta Jankowska z Saniko Sp. o.o – druga prelegentka tego spotkania. Uczestniczki poznały też gospodarkę odpadami w ANWILU SA, a także prawa i obowiązki konsumentów w świetle ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
Nauczycielki biorące udział w Ekologicznej Akademii Umiejętności podkreślają, że świadomość ekologiczna najmłodszych, wcale nie jest mała. Często jednak pojawiają się problemy, które utrudniają właściwą edukację ekologiczną. Przydało by się, by pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów pojawiły się w każdej szkole. I co z tego, że organizowane są np. konkursy na „Najlepszego zbieracza” zużytych baterii czy makulatury, gdy są później problemy z firmami, które mogłyby odbierać tego typu odpady?
Na koniec spotkania panie w ramach wycieczki po ANWILU SA, odwiedziły składowisko odpadów i instalację odzysku chlorowodoru z odpadowych związków chloroorganicznych. Dowiedziały się m.in., że biały dym unoszący się nad zakładami z kominów, nie jest trujący. To w większości para wodna, a emisja dioksyn z instalacji odzysku chlorowodoru z odpadowych związków chloroorganicznych, jest niższa niż emisja tych szkodliwych substancji towarzysząca paleniu papierosów.
 
Zdjęcia:
4f3b1ae8_large.jpg

53a58ab4_large.jpg

542a691b_large.jpg
 
 
 

Marki Grupy ORLEN