• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Kampania "Rzeka nie jest ściekiem"

10-08-2008  Informacje

W związku z wystąpieniem Greenpeace Polska w ramach kampanii „Rzeka nie jest ściekiem”, do ANWILU SA o zaprzestanie emisji niebezpiecznych substancji do Wisły, w dniu 10 sierpnia br., podczas pobytu tratwy Greenpeace we Włocławku, została przekazana przedstawicielom tej organizacji obszerną odpowiedź.

ANWIL SA mając świadomość prowadzonej działalności w duchu zrównoważonego rozwoju oraz obowiązków wynikających z zapisów prawa o ochronie środowiska naturalnego – potwierdza w obszernej, merytorycznej odpowiedzi, że rzetelnie traktuje i wypełnia krajowe i europejskie wymogi prawne dotyczące ochrony środowiska, w tym oddziaływania działalności gospodarczej na środowisko wodne.

W okresie ostatniego dziesięciolecia zrealizowanych zostało szereg przedsięwzięć inwestycyjnych i modernizacyjnych w obszarze infrastruktury gospodarki ściekowej. Równocześnie modernizowano instalacje produkcyjne, wdrażając nowoczesne, bardziej przyjazne środowisku technologie procesów wytwarzania wyrobów, przyczyniając się tym samym do zminimalizowania oddziaływania na środowisko naturalne.

ANWIL zaprasza Greenpeace Polska do wspólnego wykonania serii badań w zakresie wpływu działalności ANWILU SA na jakość wód Wisły.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN