• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Kolejne pół miliona złotych trafi do włocławian

11-12-2015  

Fundacja ANWIL dla Włocławka ogłosiła zwycięzców II konkursu grantowego. Trzydzieści trzy włocławskie organizacje III sektora zrealizują trzydzieści siedem projektów, które Fundacja dofinansuje kwotą 500 tysięcy złotych.

Uroczyste rozstrzygnięcie II edycji konkursu odbyło się 10.12.2015 r. we włocławskim Muzeum Diecezjalnym. Wzięli w nim udział: Jacek Podgórski – Prezes Zarządu ANWIL, reprezentujący fundatora, Prezes Fundacji ANWIL dla Włocławka – Małgorzata Kosińska oraz przedstawiciele włocławskich organizacji pozarządowych.

Dofinansowanie w łącznej wysokości pół miliona złotych Fundacja ANWIL dla Włocławka przekaże trzydziestu trzem lokalnym organizacjom społecznym, które zrealizują trzydzieści siedem projektów – dwadzieścia pięć indywidualnych i dwanaście partnerskich. Szesnaście inicjatyw będzie służyło upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, dziesięć zachowaniu dziedzictwa narodowego i rozwoju kultury i sztuki, siedem przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, trzy ochronie i promocji zdrowia oraz jedna podnoszeniu świadomości ekologicznej. Lista organizacji nagrodzonych w II konkursie grantowym Fundacji ANWIL dla Włocławka wraz z wysokością przyznanych grantów jest dostępna na stronie Fundacji ANWIL.​

Prezes J. Podgórski zwracając się do uczestników wydarzenia podkreślił, że – W sumie beneficjentami projektów sfinansowanych przez Fundację było do tej pory 20 tys. osób, a więc co piąty mieszkaniec Włocławka. Przyznają Państwo, że to imponujący wynik. Świadczą też o tym nagrody, jakie ANWIL otrzymał w tym roku w uznaniu za swoją aktywność w obszarze CSR. Zostaliśmy uhonorowani Listkiem CSR przez tygodnik Polityka i firmę doradczą Deloitte, zdobyliśmy Diament Polskiej Chemii w kategorii Lider CSR przyznawany przez Executive Club oraz firmę doradczą PwC, a także zwyciężyliśmy w konkursie „Liderzy Filantropii” organizowanym przez Forum Darczyńców w Polsce.

Prezes M. Kosińska zwróciła natomiast uwagę na wysoki poziom aplikacji, które napłynęły do tej edycji konkursu oraz fakt, że Fundacja ANWIL dla Włocławka przyczynia się do intensyfikacji współpracy pomiędzy lokalnymi organizacjami III sektora w mieście: – Z nieukrywaną satysfakcją odnotowuję wzrost liczby projektów partnerskich, które ubiegają się o granty Fundacji. Jestem przekonana, że wspólnie podejmowane działania przynoszą wiele korzyści nie tylko ich beneficjentom, ale również organizatorom. Dzięki realizacji inicjatyw partnerskich mają oni bowiem możliwość doskonalenia umiejętności zarządzania projektem, w tym tak ważnymi kwestiami, jak umiejętność podziału zadań w grupie, czy efektywna komunikacja.

Fundacja ANWIL dla Włocławka wspiera realizację projektów organizacji pozarządowych, a także prowadzi program stypendialny, skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jego celem jest przede wszystkim wsparcie rozwoju indywidualnych uzdolnień oraz talentów młodych włocławian. ​

 
 
 

Marki Grupy ORLEN