• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Kolejny sukces ANWIL w konkursie Państwowej Inspekcji Pracy

27-11-2015  

Państwowa Inspekcja  Pracy uznała, że włocławska spółka z Grupy ORLEN jest nie tylko najlepszym organizatorem bezpiecznej pracy w województwie kujawsko-pomorskim, ale także należy do elitarnej grupy pięciu dużych firm, które w skali kraju wzorowo prowadzą działania w obszarze BHP.

„Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” to jeden z najważniejszych konkursów organizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy. Przedsięwzięcie służy promocji pracodawców zapewniających wysoki poziom realizacji przepisów BHP oraz prawa pracy, a także nieustannie podnoszących poziom ochrony życia i zdrowia zatrudnionych.

ANWIL odniósł w konkursie potrójne zwycięstwo. Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy przyznał spółce tytuł najlepszego organizatora bezpiecznej pracy na Kujawach i Pomorzu. Jednocześnie jeden z pracowników firmy został uhonorowany pamiątkowym dyplomem dla Najaktywniejszego Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w województwie. Natomiast Państwowa Inspekcja Pracy uznała, że ANWIL spółka organizuje pracę w sposób wyróżniający ją na tle pozostałych pracodawców i może stanowić wzór dla innych dużych przedsiębiorstw w kraju.

- Wyróżnienie ANWIL w niezwykle prestiżowym konkursie Państwowej Inspekcji Pracy jest potwierdzeniem, że obraliśmy właściwy kierunek działań, których celem jest stała poprawa warunków pracy. Inwestowanie w podnoszenie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo koleżanek i kolegów wśród naszej załogi oraz poszerzanie wiedzy pracowników skutkuje większą świadomością wyzwań związanych z pracą w firmie chemicznej. Dzięki temu osoby zatrudnione
w obszarze produkcji przejmują inicjatywę i same zgłaszają usprawnienia, służące poprawie bezpieczeństwa. To umożliwia nam eliminację potencjalnych zagrożeń, co z kolei przekłada się na stały rozwój naszych kompetencji w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.  
– podkreśla Jacek Podgórski, Prezes Zarządu ANWIL.

Kapituła konkursu biorąc pod uwagę, że rodzaj oraz skala problemów związanych z wyzwaniami w obszarze BHP zależy od liczby pracowników w danym przedsiębiorstwie, oceniała kandydatów do nagrody w trzech kategoriach - firmy zatrudniające do 50, od 51 do 250 i powyżej 250 osób. Kryteriami oceny były: przestrzeganie przepisów prawa pracy, przestrzeganie przepisów BHP, działalność systemowa na rzecz ochrony pracy, a także wskaźniki częstotliwości i ciężkości wypadków przy pracy oraz skala popularyzacji wiedzy o bezpieczeństwie pracy. ​​

 
 
 

Marki Grupy ORLEN