• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Kształcenie w kierunku nowoczesnego rolnictwa

22-12-2022  

Włocławski ANWIL podjął współpracę z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu, która pozwoli na kreowanie wspólnych przedsięwzięć rozwojowych. To kolejne działanie spółki mające na celu angażowanie się w wymianę doświadczeń z ośrodkami oświatowymi i badawczo-naukowymi.​ 

W ramach współpracy Szkoła Rolnicza w Kowalu zobowiązała się m.in. do odtworzenia i promocji kształcenia zawodowego o profilu rolniczym, jak również udziału w projektach badawczo-rozwojowych realizowanych przez spółkę. ANWIL zaś podejmie aktywne działania w zakresie opiniowania oferty edukacyjnej i dydaktycznej rolniczych kierunków kształcenia, tak aby program nauczania, jak najlepiej odpowiadał przyszłym potrzebom rynku. Dodatkowo w chemicznej spółce z Grupy ORLEN realizowane będą praktyki zawodowe oraz wizyty studyjne dla uczniów.

 - Polskie rolnictwo dynamicznie się zmienia. Jest coraz bardziej zdigitalizowane, a rolnicy wykształceni i świadomi procesów, jakie zachodzą w ich gospodarstwach. Stąd potrzeby szkoleniowe powinny odpowiadać obecnym trendom. Współpraca ANWILU z jednostką oświatową o charakterze rolniczym, to połączenie, które przyniesie wymierne korzyści zarówno uczniom, szkole, jak i ANWILOWI. Będzie to kooperacja, która pozwoli na wypracowanie zaawansowanych i praktycznych rozwiązań technologicznych. A dodatkowo, co nie mniej istotne - ułatwi młodym przyszłe odnalezienie się na rynku pracy - powiedział Andrzej Kisielewski, Dyrektor Obszaru Personalnego w ANWILU. 

Przypominamy, że we wrześniu br. ANWIL podjął współpracę z innym lokalnym podmiotem oświatowym - Zespołem Szkół Technicznych we Włocławku. Dzięki tej kooperacji utworzona zostanie klasa patronacka o profilu technik-mechanik. Pierwsi uczniowie zaczną naukę już w najbliższym roku szkolnym 2023/2024.​

Spółka realizuje również wspólne inicjatywy badawczo-naukowe m.in. z Wydziałem Chemicznym Politechniki Łódzkiej, Wydziałem Mechanicznym Politechniki Gdańskiej oraz Politechniką Warszawską, jak i Poznańską.

 

 
 
 

Marki Grupy ORLEN