• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Miejska Biblioteka z nowym księgozbiorem

20-12-2021  

ANWIL konsekwentnie wspiera lokalną społeczność w aspekcie rozwoju i nauki. Tym razem chemiczna spółka z Grupy ORLEN nawiązała współpracę z Miejską Bibliotekę Publiczną we Włocławku.

Kooperacja ANWILU z włocławską biblioteką to nie tylko sposób na wzajemną promocję obu podmiotów, ale przede wszystkim na promowanie nauki jako wartości samej w sobie. Dzięki dobrze prowadzonej relacji sponsorskiej między biznesem, a instytucją kultury skorzystają przede wszystkim mieszkańcy.

- To nie jedyna inicjatywa spółki realizowana we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną we Włocławku, jednak pierwsza na tak dużą skalę. Dzięki środkom przekazanym w ramach umowy sponsoringowej, księgozbiór biblioteki zostanie zaktualizowany o najnowsze pozycje literatury popularno-naukowej, z czego bardzo się cieszymy – powiedziała Daria Studzińska, Dyrektor Obszaru Komunikacji, Marketingu i Sponsoringu ANWIL S.A. Do biblioteki trafi ponad 300 nowych egzemplarzy książek.

- Jest to niezwykle cenna inicjatywa, bowiem dla naszej wypożyczalni, podobnie jak dla większości bibliotek kompletowanie i uaktualnianie księgozbioru popularno-naukowego jest jednym z największych wyzwań. Wiąże się to nie tyle z dostępnością tej literatury, ile z kosztami. Przeciętnie jeden egzemplarz książki popularno-naukowej jest dwu-, a nawet trzykrotnie droższy od książki beletrystycznej należącej do literatury pięknej. Wyrażamy wdzięczność firmie ANWIL S.A. za popularyzowanie czytelnictwa, a przede wszystkim literatury popularnonaukowej w środowisku lokalnym - podsumował Andrzej Chmielewski, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku.

Nowe książki opatrzone pieczęcią sponsora obejmować będą różne dziedziny nauki, w tym m.in. chemię, fizykę czy medycynę. Dedykowane będą one przede wszystkim uczniom szkół średnich: liceów profilowanych i szkół technicznych, studentom uczelni wyższych, zwłaszcza politechnik, kadrze technicznej, inżynieryjnej, jak również wszystkim innym czytelnikom, których interesuje literatura popularno-naukowa.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN