• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął

06-08-2008  Informacje

​Właścicielem wiaduktu nad krajową "jedynką" w rejonie ANWILU SA jest Skarb Państwa.
 
W dniu 5 sierpnia 2008 roku w Warszawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym zapadło rozstrzygnięcie w sprawie oznaczonej sygnaturą akt II OSK 920/07, w którym to NSA ostatecznie oddalił skargę kasacyjną wniesioną przez Prezydenta Miasta Włocławek na orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2006 roku, oddalające również skargę na decyzję Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy, ustalającą Przydenta Miasta Włocławek, jako zobowiązanego do przeprowadzenia ekspertyzy oraz okresowych kontroli wiaduktu nad drogą krajową nr 1.

Tym samym NSA w swoim wyroku podzielił stanowisko konsekwentnie prezentowane zarówno przez ww. organ administracyjny jak i ANWIL SA we Włocławku, że stroną zobowiązaną w przedmiotowej sprawie jest właściciel obiektu czyli Skarb Państwa, w imieniu którego występuje Prezydent Miasta Włocławek.
 
Orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego jest w niniejszej sprawie prawomocne.
 
Nie bez znaczenia jest obecnie kwestia wyremontowania wiaduktu, jako elementu systemu komunikacyjnego drogi krajowej nr 1 oraz dróg wewnętrznych rozwijającej się strefy przemysłowej, tworzącej się wokół ANWILU SA.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN