• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

13-08-2007  Informacje

​W dniu 31.08.2007r rozpoczęło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ANWILU SA. Zgodnie z porządkiem obrad dokonano otwarcia NWZ, a następnie wybrana została Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Po stwierdzeniu prawidłowości jego zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał, na wniosek Przewodniczącej - Pełnomocnika PKN ORLEN S.A., zarządzono przerwę w obradach do dnia 13 września 2007 r. godz. 10.00.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN