• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Następcy Marii Skłodowskiej poszukiwani!

22-11-2016  

Już 26 listopada stu jedenastu uczniów szkół średnich z województwa kujawsko-pomorskiego weźmie udział w pierwszym etapie 63. Olimpiady Chemicznej, której organizatorem jest Polskie Towarzystwo Chemiczne. Sponsorem chemicznych zmagań  na Kujawach i Pomorzu został ANWIL.

Włocławska spółka z Grupy ORLEN, będąca wiodącym przedsiębiorstwem sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej, od lat angażuje się w popularyzację nauki chemii na wszystkich poziomach kształcenia. Do najważniejszych inicjatyw zrealizowanych w tym roku przez ANWIL należy objęciepatronatem klasy o profilu technik technologii chemicznej w Zespole Szkół Chemicznych we Włocławku, w której we wrześniu rozpoczęło naukę piętnastu uczniów oraz ogłoszenie przez fundację korporacyjną spółki konkursu grantowego „Uczę się z ANWIL”. W jego ramach organizacje pozarządowe, szkoły, a także grupy nieformalne (np. koła naukowe, bądź rady rodziców) z Włocławka mogły ubiegać się o przyznanie grantów o wartości do 25 ty. zł, przeznaczonego na opracowanie innowacyjnych metod nauczania przedmiotów ścisłych. Fundacja ANWIL dla Włocławka ogłosi listę zwycięzców w ostatnim tygodniu listopada.

ANWIL został w tym roku również głównym sponsorem 63. Olimpiady Chemicznej w okręgu toruńskim - jednym z trzynastu, w których jest ona organizowana przez Polskie Towarzystwo Chemiczne.  Do pierwszego etapu tegorocznego konkursu zakwalifikowało się stu jedenastu uczniów szkół średnich - ogólnokształcących i zawodowych  - z województwa kujawsko-pomorskiego. Ich zmagania rozpoczną się 26 listopada od sprawdzenia wiedzy teoretycznej. Wyniki  tej części poznamy na początku grudnia, i wtedy też dowiemy się, kto zakwalifikował się do kolejnego etapu. Cztery osoby, które uzyskają najlepsze rezultaty w trzeciej, ostatniej części zawodów wezmą udział w Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej.

Jarosław Ptaszyński, członek Zarządu ANWIL S.A., dyrektor operacyjny, wielokrotny uczestnik olimpiad i konkursów chemicznych w latach 1991-93, podkreśla: - Zrozumienie chemii wymaga konsekwencji, systematyczności, a także rozwiniętych zdolności analitycznych. Jednak opanowanie tej dziedziny wiedzy umożliwia jej adeptom wybór wielu ścieżek kariery zawodowej, zarówno w ramach pracy naukowej, jak i aktywności biznesowych. Warto bowiem pamiętać, że przemysł chemiczny w Europie jest trzecim pod względem wielkości. Bezpośrednio oraz pośrednio zatrudnia aż trzy miliony osób i wciąż się rozwija. ANWIL został sponsorem olimpiady chemicznej  z nadzieją, że może w przyszłości niektórzy spośród jej uczestników będą chcieli dołączyć do grona pracowników naszej spółki. Życzę powodzenia wszystkim uczestnikom zawodów, dedykując im słowa dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla Marii Skłodowskiej - Curie: „Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to.”

 
 
 

Marki Grupy ORLEN