• GRUPA ORLEN (strona główna)
Dla niedowidzącychRozmiar tekstu: AAA
Nie ma wakacji bez Fundacji

06-04-2022  

 

Tytuł jednego z ubiegłorocznych wakacyjnych projektów „Bez Fundacji nie ma wakacji” w pełni potwierdza zarówno wieloletnie zaangażowanie Fundacji ANWIL​ w organizację atrakcyjnego letniego wypoczynku dla najmłodszych mieszkańców Włocławka i ościennych gmin, jak i oczekiwania lokalnej społeczności. Ruszyła ósma już edycja „Wakacji z Fundacją”.


Celem programu jest organizacja kreatywnych, atrakcyjnych oraz bezpiecznych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży podczas wakacji. Jak co roku, Fundacja oczekuje projektów, które będą miały widoczne walory edukacyjne, stworzą uczestnikom okazję do odkrywania nowych wartości, pobudzą  do rozwoju, rozszerzą zainteresowania, zwiększą wrażliwość na potrzeby innych, a także  pogłębią wiedzę i umiejętności praktyczne uczestników. Szanse na wsparcie mają szczególnie inicjatywy rozwijające młode talenty, pozwalające nawiązywać nowe kontakty i zdobywać ciekawe doświadczenia oraz te, które kierowane są do jak najszerszej grupy odbiorców.
​​​
Najbardziej wartościowe projekty, zgłoszone do konkursu grantowego, mają szansę otrzymać wsparcie do 15 000 złotych. Łącznie tegoroczny budżet programu wynosi
 250 000 zł. 

Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy składać od 4 kwietnia do 6 maja br. w Biurze Fundacji, ul. Toruńska 222 we Włocławku lub przesłać do pocztą na adres: Fundacja ANWIL, ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek.

W tym roku beneficjenci mają szansę na zdobycie dodatkowych środków w ramach konkursu na najlepsze sprawozdanie z realizacji projektu. Fundacja, spośród złożonych sprawozdań końcowych, wybierze trzy wyróżniające się formą, treścią oraz kompletnością dokumentów 
i uhonoruje organizatorów nagrodami finansowymi. Podczas oceny będą brane pod uwagę przede wszystkim: jakość merytoryczna opisu, sposób promocji i komunikacji projektu oraz terminowość. Fundacja przewiduje przyznanie trzech nagród w wysokości: 2 000, 1 500 i 1 000 zł. 

Przypominamy, że program prowadzony jest na terenie działania Fundacji 
tj. miasta Włocławek, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie, gminy wiejskiej Włocławek. Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie programu.

akcje

 
 
 

Marki Grupy ORLEN